Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff

Et omsetningskrav på 20 prosent vil redusere klimagassutslippene i Norge med cirka 900 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Utslippsreduksjonene skyldes først og fremst at biodrivstoffet erstatter fossil bensin og diesel, har Miljødirektoratet regnet ut.

Biodrivstoff er en viktig klimaløsning når det produseres på riktig måte. Miljødirektoratet har utredet konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020. Direktoratet har også utredet konsekvenser av å innlemme EUs regelverk om indirekte arealbruksendringer fra bruk av biodrivstoff, i norsk regelverk. Rapporten kan leses på Miljødirektoratets hjemmesider.

Miljødirektoratet har også beregnet effekten av å bruke mer avansert biodrivstoff for å oppfylle kravet om 20 prosent i 2020 enn minstekravet i opptrappingsplanen. Dette reduserer faren for indirekte arealbruksendringer, og antallet liter biodrivstoff  som må til for å oppfylle kravet reduseres, fordi dette drivstoffet teller dobbelt.

Miljødirektoratets estimater med et slikt scenario gir en reduksjon i de norske utslippene på cirka 600 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Globalt vil utslippene kunne reduseres med cirka 490 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020.