Deler ut stipend til skogforskning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Deler ut stipend til skogforskning

Borregaard forskningsfond skal dele ut penger til skogforskning og arbeidsmedisinsk forskning. Årets søknadsfrist er 18. mai.

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18.april 1952. Norsk Institutt for bioøkonomi, universitetet i Oslo og i Bergen og Østfoldforskning er blant de tidligere mottagerne av støtte.

Søknader med nødvendige underlag sendes elektronisk til forskningsfond@borregaard.com innen 18. mai 2019.

Søknad om støtte må inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver og formål med prosjektet foruten opplysninger om prosjektleders utdannelse og vitenskapelige kvalifikasjoner.

For nærmere opplysninger se Borregaards hjemmeside www.borregaard.no