Du må endre skattemeldingen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Du må endre skattemeldingen

Det er feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning, bekrefter Skattedirektoratet.

Regnskap Norge og Norges Bondelag ba i forrige uke Skattedirektoratet om å gjøre rede for om det var feil i de forhåndsutfylte postene for skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning. De spurte videre hvilke konsekvenser dette i så fall får for utfyllingen av skattemeldinger.

Feil i flere poster

Skattedirektoratet har nå svart, og opplyser om at det er feil i følgende poster:

Post 4.3.4 Skog, forhåndsutfylt med 80% av 2017 verdien
Post 4.3.3 Gårdsbruk, forhåndsutfylt med 90% av 2017 verdien
Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning, forhåndsutfylt med 90% av 2017 verdien

Det riktige på alle postene skulle vært 80% av 2016 verdiene.

I følge Skattedirektoratet er det ikke teknisk mulig å legge ut nye prefilldata i dagens løsning for produksjon og innlevering av skattemelding. Det innebærer at den skattepliktige må korrigere postene selv. Skattedirektoratet bekrefter likevel at de vil sørge for å rette feilen ved ligningen til høsten, dersom den skattepliktige selv ikke har gjort det.

Skattedirektoratet tar kontakt med de berørte

Skattedirektoratet forteller videre at det rett over påske vil bli sendt brev til alle de berørte skattepliktige med informasjon om feilen og hvordan de skal forholde seg til den i skattemeldingen for 2018.

Det vil også bli sendt en mer utfyllende redegjørelse om saken til organisasjonene. Skogeierforbundet kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.