– En ny begynnelse for Norske Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

– En ny begynnelse for Norske Skog

Konsernsjef Lars P. S. Sperre i Norske Skog AS, tror konkursen i morselskapet Norske Skogindustrier ASA, kan gi en frisk og ny start for datterselskapet og de sju papirfabrikkene, blant annet i Skogn i Trøndelag […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Da morselskapet Norske Skogindustrier ASA gikk til skifteretten 19. desember i fjor, gjaldt konkursbegjæringen ikke datterselskapet Norske Skog AS. Dette datterselskapet eier og drifter de sju papirfabrikkene, herunder de to norske i henholdsvis Skogn i Trøndelag og Saugbrugs i Halden. De to fabrikkene i Norge er dermed ikke berørt av konkursen i morselskapet.

På et informasjonsmøte som Viken Skog arrangerte for sine skogeiere i Oslo & omegn torsdag 11. februar, sa Lars Sperre at han tror datterselskapet vil få en frisk og ny begynnelse i kjølvannet av konkursen i morselskapet.

‐ I Norske Skog AS er det full drift og gode resultater ved de sju papirfabrikkene. Totalt omsetter vi for 11 milliarder kroner årlig, hvorav rundt 2 milliarder ved hver av de to norske fabrikkene. Når selskapet blir solgt, vil vi samtidig få sanert en gjeld på fire milliarder kroner, slik at selskapet får en mye enklere finansiell situasjon enn den morselskapet måtte slite med de siste 10 årene. Vi er naturligvis klar over at markedet for avispapir er i en fallende trend, men vi ser samtidig at det fortsatt er mulig å tjene gode penger i dette markedet i mange år framover. Fortsatt viser regnskapene fra de store avishusene at de tjener 25 ganger mer på papirproduktene sine, enn på digitale flater, understreket Sperre.

‐ Vi mener også at de sju papirfabrikkene har gjennomført viktige strukturtiltak som gjør at de er blant de mest effektive i markedet i dag. Også i industrien er det tatt tak ved at det bare i løpet av 2017 ble det lagt ned produksjonskapsitet for 1,7 millioner tonn, for å tilpasse drifta til markedet. Slik vi tolker markedet skal det derfor være gode muligheter for at Norske Skog AS kan tjene penger framover, sa Sperre.

Ifølge Sperre er Norske Skog AS nå lagt ut for salg, og ledelsen har allerede dialog med flere interesserte kjøpere.

‐ Vi har lagt en tidsplan om å ha avklart den nye eieren tidlig i mars. Det betyr i praksis at potensielle kjøpere har januar og februar på seg til å legge inn bud på selskapet, sa han.

‐ Har du noen favoritt som du tror vil kunne bli en god og langsiktig industriell eier for Norske Skog framover?

‐ Som konsernsjef har jeg naturligvis ingen favoritt offentlig, men det jeg kan si er at å drive treforedlende industri krever at man har et langsiktig perspektiv. Som privatperson kan jeg kanskje legge til at jeg helst ønsker meg en norsk aktør på eiersiden. Vi trenger at norske investorer og industriutviklere tar ansvar for å skape arbeidsplasser og verdiskaping her i landet, sa Sperre til Magasinet Skog i en pause etter hans foredrag for skogeierne.

‐ Betyr det at din favoritt er Aker-konsernet, som via mediene har varslet at de ønsker å kjøpe Norske Skog AS i samarbeid med det internasjonale hedgefondet Oceanwood.

‐ Aker og Oceanwood har tydelig flagget sin interesse for selskapet, og det er positivt at en stor norsk industriaktør viser tydelig interesse for Norske Skog, men det betyr ikke at de er de enste potensielle kjøperne, sa Sperre, og la til at over 100 aktører er invitert inn til den forestående auksjonen.

Mer enn det vil han heller ut med nå. ‐ Vi skal ha en ny eier på plass i begynnelsen av mars. Hvem det blir, offentliggjør vi da, sa han.

 

Vi har lagt en tidsplan om å ha avklart den nye eieren tidlig i mars. Det betyr i praksis at potensielle kjøpere har februar på seg til å legge inn bud på selskapet. Lars Sperre.

 

Samtidig hadde Sperre en klar oppfordring til norske skogeiere om å balansere den høye tømmereksporten med å sikre at norsk industri får dekket sine behov for råvarer først.

‐ Jeg synes det er hyggelig for skogeierne at de får en etterlengtet prisoppgang på massevirket, og Norske Skog er beredt til å betale markedspris for råvarene vi trenger. Samtidig mener jeg norske skogeiere bør ta et langsiktig ansvar for at norske industribedrifter får det råstoffet de trenger for å drive effektivt.

‐ Vi har i 2017 hatt redusert drift både på Skogn og i Halden på grunn av for lite tømmer inn til fabrikkene. Når vi internt har skrudd og mekket for å få til en optimal produksjon, kan vi ikke leve med at produksjonen ikke kan gå optimalt likevel på grunn av tømmermangel. Vi lever i en så tøff internasjonal konkurranse, at vi ikke tåler ekstra ulemper. I dag er det tre produksjonslinjer på fabrikkene både i Skogn og Halden. Det kan vi ikke garantere for framtida, dersom vi ikke samtidig kan stole på å få nok norsk tømmer, advarte Sperre, og fortsatte med et retorisk spørsmål:

‐ De to fabrikkene på Skogn og i Halden bruker årlig rundt to millioner kubikkmeter med massevirke. Hva ville skjedd med massevirkeprisen og driftskostnadene i skogen dersom denne avsetningen ble borte?

Han svarte også selv: ‐ Det ville blitt dramatisk for alle. Derfor var det helt avgjørende for oss da Viken Skog i sommer tok sitt ansvar og økte sine tømmerleveranser til særlig Saugbrugs i Halden betydelig. Jeg skulle gjerne sett at flere av andelslagene i skogeiersamvirket tenkte og handlet som Viken Skog, sa Sperre.

Det konsernsjefen siktet til, var en avtale mellom Norske Skog og Viken Skog som ble inngått i juli i fjor, der Viken Skog forpliktet seg til å øke tømmerleveransene til Saugbrugs betydelig, fordi fabrikken da manglet tømmer.

 

Når vi internt har skrudd og mekket for å få til en optimal produksjon, kan vi ikke leve med at produksjonen ikke kan gå optimalt likevel på grunn av tømmermangel. Vi lever i en så tøff internasjonal konkurranse, at vi ikke tåler ekstra ulemper. Lars Sperre.

 

De rosende ordene fra Sperre fikk også styreleder Olav Breivik og daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen, til å poengtere betydningen av dette samarbeidet med Norske Skog.

‐ For oss i Viken Skog var det i den situasjonen viktig å gjøre alt som sto i vår makt for å sikre fabrikken det tømmeret de trengte. Vi kunne forholdt oss strengt til den opprinnelige avtalen og latt Norske Skog seile sin egen sjø, men vi tok ansvar og greide faktisk å doble volumet. Det bidro til at Norske Skog gikk bra i 2017. Det synes jeg vi kan berømme oss selv for, sa Olav Breivik.

 

Vi kunne forholdt oss strengt til den opprinnelige avtalen og latt Norske Skog seile sin egen sjø, men vi tok ansvar og greide faktisk å doble volumet. Olav Breivik.

 

Tor Henrik Kristiansen fulgte opp og sa: ‐ Vi gjorde et bevisst valg om å kjøre alt tømmer vi kunne til norsk industri – og særlig Saugbrugs. 2017 har vært et tungt år for industrien og det blir ekstra tungt dersom man må stoppe driften annenhver dag på grunn av manglende tømmer. Derfor valgte vi å levere totalt 425.000 kubikkmeter tømmer til Norske Skog. Jeg mener det er viktig at vi viser, både overfor vår egen næring, men også for politikere og investorer, at vi stiller opp for hverandre i næringskjeden. Vi må gjøre vår del av dugnaden det er å skape sysselsetting og verdiskaping i Norge. Derfor skal vi i Viken Skog lever tømmer hver dag hele året – hvert år, slik at industrien får en sikker råstofftilgang, sa han, til en lydhør forsamling på rundt 160 lokale skogeiere fra Oslo og omegn.

Vi i Viken Skog skal lever tømmer hver dag hele året – hvert år, slik at industrien får en sikker råstofftilgang. Tor Henrik Kristiansen.

 

Rundt 160 skogeiere fra Oslo og omegn møtte opp da Viken Skog arrangerte informasjonsmøte i Sandvika 11. januar 2018.
access_time Sist oppdatert