En stor dag for alle - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

En stor dag for alle

Statkraft og svenske Södra skal investere over 500 millioner i avansert biodrivstoff på Tofte.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

‐ Transport står for 30 prosent av samlet klimautslipp i Norden, fortalte konsernsjef i Statkraft på en pressekonferanse fredag 15. desember. Statkraft eier 51 prosent av aksjene i nyetablerte Silva Green Fuel. Resten eier svenske Södra. De eies av svenske skogeiere og bruker 15 millioner skogskubikkmeter virke i året.

Konsernsjef Lars Idemark sa at dette er en stor dag for alle. Nå er vi virkelig i gang med det grønne skiftet i praksis.

Anlegget på Tofte skal stå ferdig i løpet av 2019. Det er et demonstrasjonsanlegg, og det vil si at her skal ny teknologi testes i kontinuerlig drift, for å fremskaffe andre generasjon drivstoff.

Hver dag i to perioder på 1000 driftstimer skal det produseres 4000 liter biodrivstoff i døgnet. Prosessen er en hydrotermisk omdanning. Kort fortalt betyr det at trevirke og vann (pluss noe kjemi) skal brytes ned til tilgjengelig drivstoff i løpet av 30 minutter. I prinsipp samme prosess som naturen selv utfører i løpet av noen millioner år.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen fortalte også at dersom dette fungerer slik man tror og håper, skal en fullskalaproduksjon ligge på mellom 100 og 150 millioner liter biodrivstoff i året.

10 slike anlegg vil da produsere drivstoff tilsvarende 13 prosent av all bakketransport i Norge og Sverige, eller spare fossilt drivstoff som ellers ville sluppet ut 3,7 millioner tonn CO2.

Fordi andre generasjon biodrivstoff ikke bruker mat- og fôrarealer, men skog, vil dette også ha direkte innvirkning på matvareproduksjonen.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen var også på pressekonferansen og sa at dette var et viktig skritt i riktig retning.

Til skog.no etterpå fortalte han at dette demonstrasjonsanlegget var en så stor og positiv nyhet at det virkelig var verd å legge merke til.

Skogeierforbundet har spilt en nøkkelrolle for bedre og mer forutsigbare rammevilkår for avansert biodrivstoff.

‐ Det er gøy å se hvordan det nå er et grunnlag for en så offensiv satsing. Den kan markere starten på en ny industri som kan være med på å utvikle Skog-Norge, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Han hadde med seg dekorasjoner av gran, men påmonterte biler, fly og skogsmaskiner.

Bellonaleder Frederic Hauge var også fornøyd.
Foto: Roar Ree Kirkevold

Også Bellonaleder Frederic Hauge heier på Tofteprosjektet.

‐ Det er to ting vi må få til og det er fullskala produksjon av bioenergi og CO2-fangst og -lagring. Derfor er dette så viktig. Han ser for seg produksjon av sjøbaserte råvarer i Oslofjorden, som kan inngå i prosessen sammen med råvarene fra skogen. Bellona er godt i gang med dette.