Enorme barkbillemengder lokalt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Enorme barkbillemengder lokalt

Nå må du følge med i skogen din. Særlig der snøen knakk mye skog i vinter, er faren for stedvis kraftige billeangrep overhengende. Skadd tømmer må ut før 15. juli.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Skog.no var med og tømte barkbiller i Re i Tønsberg kommune. Rådgiver ved landbrukskontoret i Tønsberg, Berit Nordby Pettersen fikk en real overraskelse når de fire fellene i et 110 dekar stort hogstfelt skulle tømmes midt i juni. Gjennomsnittet var hele 30 500 biller, og en av fellene hadde samlet utrolige 42 000 biller på tre uker. Feltet hvor fellene står er etter en billehogst tidligere i vår, og alle testfeltene settes opp på minimum to dekar store hogstfelt som er hogd siste år. De velger plasseringer så nær tidligere plasseringer som mulig for å se utviklingen.  

– Jeg har aldri før sett så store mengder med stor granbarkbille på så kort tid. Forrige tømming i slutten av mai viste snaut 7 000 biller på dette stedet, mens i Vivestad en drøy mil unna og litt høyere over havet var det 50-150 biller. Det samme så vi ved kysten i Tønsberg, sier Nordby Pettersen. Hun er glad for at Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, sammen med Landbruksdirektoratet nå har varslet økt overvåkning i sommer.

Følg med

Det skogeierne kan gjøre, er å følge nøye med i skogene sine. De skal se etter typiske tegn som borehull i barken fra stubben og noen meter oppover. Det er her den store granbarkbillen, Ips typographus, opererer. Se særlig på trær som står litt tørt og solrikt til.

Fjern trær

I høyden fra 300-350 meter over havet i store områder fra Grenland, Vestfold, Drammen, Lier, Ringerike, Romerike, Hurdal og over mot svenskegrensen knakk det stedvis svært mange bartrær som en følge av brå, mye og våt snø i vinter.

– Skadde trær må ut før 15. juli da neste generasjon granbarkbiller klekker ut fra barken, sier seniorforsker Svein Solberg ved NIBIO. Han jobber med et stort satelittovervåkningsprogram, og er i Re sammen med Nordby Pettersen for å sjekke om fysiske funn kan gjenkjennes på satellittbildene.

Han minner om at sommeren 2018 var ekstremt varm, tørr og lang så da så forskerne at mange barkbiller rakk to generasjoner samme sommeren. For at barkbillesituasjonen skal utløse den store alarmen, må en serie uheldige omstendigheter spille sammen. Forskerne holdt pusten i 2019, men da ble sommeren kjøligere. Juni 2020 ble varm igjen, og også det året så man at stor granbarkbille klarte to generasjoner flere steder. Når mye skog knakk under snøen utover vinteren i år, er det igjen grunn til engstelse hvis sommeren blir varm, tørr og lang.

– Derfor er det så viktig å få ut skadde trær mens billene oppholder seg mellom barken og veden, altså før 15. juli, sier Solberg. Han legger til at hogstavfallet godt kan bli liggende. Nålene gir gjødseleffekt og stor granbarkbille går ikke på grener og topper. Han fraråder samtidig å fjerne død ved. Her kan flere av granbarkbillenes naturlige fiender oppholde seg, og siden de lever av å spise nettopp granbarkbiller, er det jo dumt å fjerne dem ut av skogen. 

Langsiktig

Både Nordby Pettersen og Solberg er helt enige om at klimaendringene vil stille krav til skogeierne om å stelle skogene sine annerledes.

– Som på dette feltet her med litt grunn og stedvis tørr grobunn, bonitet G17, burde skogeierne absolutt vurdere å plante 50/50 gran og furu. Kanskje markberede i tillegg til plantingen. Da får vi opp en blandingsskog som kan stå hardere mot både skader og biller, sier Nordby Pettersen, selv om hun også er klar over at elgen forsyner seg temmelig brutalt av furuplantene.

– Vi har ikke andre råd å gi, for å dyrke bøk vil si at omløpstiden fra fornyelse til hogst er over 110 år, blir for lenge å vente når klimaet endrer seg slik det gjør nå. Da kan vi være «forbi» gode vekstforhold for de varmekjære bøketrærne før vi skal hogge. Bjørk, mener Solberg heller ikke er noe reelt alternativ. Produksjonsvolumet er halvparten av gran, og markedet er i beste fall svært usikkert.

Robust skog

I tillegg til en treslagblanding, blir det enda mye viktigere å utføre skikkelig ungskogpleie fremover. Skogen må ryddes slik at fremtidstrærne får passelig med lys og plass. Velges trær med jevne kroner, skal det mye mer til at de knekker i snø og vind eller tørker ut.

Internasjonalt trøbbel

Både svenske og finske skogeiere er svært bekymrede før årets sommersesong. Stedvis finner de mye barkbiller, og selv om det ikke er krise nå, kan det fort bli det.

– Episenteret for billeskader i Europa i fjor var i Tsjekkia hvor barkbillene har ødelagt 23 millioner kubikkmeter grantømmer årlig de siste årene. I Østerrike har de tatt fire millioner kubikkmeter, og skadene er meget store både i Tyskland og Polen også.

Økt overvåkning i Norge

Bjørn Økland er seniorforsker ved NIBIO. Han har overvåket mengdene av stor granbarkbille i Norge i flere tiår. Nå intensiveres overvåkningen ved at forskerne sjekker et utvalg av billefeller og rapporterer funnene på nettstedet kilden.nibio.no hvor de presenterer lokale farenivåer fire ganger i løpet av sesongen i år.