Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen

38 årsmøtedelegater stemte enstemmig ja til Glommen Mjøsen Skog under det ekstraordinære årsmøtet i Glommen Skog i dag. Dermed er det bare Konkurransetilsynet som kan forhindre en fusjon av de to skogeierandelslagene.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Styreleder Ole Theodor Holth gikk kort gjennom fusjonsprosessen og hovedkonklusjonene i fusjonsdokumentet som de to lagene la fram 14. mai. Han forklarte også kort hvordan vedtektene må endres i forbindelse med en fusjon og hvordan det nye styret for et fusjonert selskap vil se ut.

Det nye selskapet får totalt 17 styremedlemmer, hvor 12 er årsmøtevalgt fra dagens Glommen og Mjøsen, mens 5 er valgt blant de ansatte.

Enstemmig vedtak

Han gjentok også kort argumentene for en fusjon og hva Glommen mener man kan oppnå i et nytt stort skogeierandelslag. Deretter var det egentlig bare å gå til avstemning.

På årsmøtet var det 38 stemmeberettigede. Ingen stemte mot fusjonen og ingen avga blank stemme.

Holene_Jens_web
Jens Holene fra Havass var ikke fornøyd med valgkretsene i den nye organisasjonen.

Den eneste blant delegatene som tok ordet under årsmøtet, var Jens Holene fra Havass. Han var ikke mot fusjonen, men påpekte at Havass ikke var fornøyd med å ha blitt slått sammen med Eidsvold til en felles valgkrets i den nye organisasjonsmodellen.

– Vi i Havass føler oss underrepresentert i forhold til antall medlemmer og omsetning, forklarte han. Han anmodet derfor det kommende styret for det nye selskapet om å gå gjennom valgkretsinndelingen på nytt for å få til en bedre og mer representativ fordeling framover.

Navnet blir Glommen Mjøsen Skog

Før avstemningen hadde Holth også spurt årsmøtet om hva de mente om det framtidige navnet.

– Vi føler vel at Glommen Mjøsen Skog, som vi nå har brukt under det meste av fusjonsprosessen, allerede har festet seg som et godt navn og at dette har blitt godt mottatt. Mitt forslag er derfor at vi vedtar dette navnet i dag, og heller bruker kreftene på ny logo og profil, framfor en langdryg navnprosess, sa han. Det forslaget ble mottatt med akklamasjon.

Holth_web
Ole Th. Holth fikk gjennomslag på årsmøtet for forslaget om å bruke navnet Glommen Mjøsen Skog permanent.

Konkurransetilsynet avgjør

Et ekstraordinært årsmøte i Mjøsen Skog vedtok også fusjonen tidligere på dagen. Her ble Terje Uggen gitt ny tillit som styreleder for det nye selskapet (se egen artikkel fra Mjøsens årsmøte under).

Ole Theodor Holth blir dermed nestleder i styret for det nye fusjonerte selskapet. Gudmund Nordtun, som er administrerende direktør i Glommen Skog, blir administrerende direktør også for det nye selskapet.

Går fusjonsplanene gjennom i Konkurransetilsynet, satser det nye Glommen Mjøsen Skog på å være operativt fra 1.1.2020. Det nye andelslaget vil da representere 7250 medlemmer og en tømmeromsetning på rundt 3,3 millioner kubikkmeter.

Konkurransetilsynet har en frist til 25. juli på å avgi sin innstilling. Skulle de si nei til fusjonen har Glommen og Mjøsen Skog, ifølge det som ble opplyst på årsmøtet, 15 dager frist til å eventuelt påklage vedtaket. Gjør de det, har Konkurransetilsynet deretter 15 dager på å svare på klagen. Dermed kan både juli og august gå før man har den endelige konklusjonen på det spørsmålet.

Årsmøtet_web
Glommens ekstraordinære årsmøte, med Gudmund Nordtun foran.

Godt å få det vedtatt

Etter at vedtaket var fattet sa Ole Th. Holt til Skog.no at det var godt å få det endelige vedtaket på plass, selv om det lenger har ligget i kortene at det var et solid flertall for fusjonen i Glommen. Han var også glad for at vedtaket var enstemmig. Samtidig innrømmet han at det var litt synd at de to organisasjonene fortsatt ikke kan slippe jubelen løs, eller gå løs på på jobben med å slå de to lagene sammen.

– Det blir lange dager og uker fram til vi får svar fra Konkurransetilsynet nå, innrømmet han.

Samtidig slo han fast at han er optimistisk med tanke på å få godkjent fusjonen fra tilsynet.

– Vi har hatt en god dialog med tilsynet og lagt fram våre synspunkter rundt hvordan det nye selskapet vil påvirke konkurransen i tømmermarkedet. I mine øyne er det ingen vesentlige konkurransehensyn som taler for at vi ikke skal kunne få gjennomføre en slik fusjon. Derfor tror jeg de vil falle ned på en positiv konklusjon for oss, sa han.

Raskest mulig fra «de og vi» til «oss»

Gudmund Nordtun mente også det var godt å få fusjonen vedtatt i både Glommen Skog og Mjøsen Skog i dag. Også han skulle gjerne sett at avklaringen fra Konkurransetilsynet hadde vært på plass, slik at man nå kunne gått i gang med det praktiske arbeidet.

– Når vi forhåpentlig får et endelig ja fra tilsynet, blir den viktigste oppgaven for de to administrasjonene å gå raskest mulig fra «de og vi» til «oss». Det er menneskene i organisasjonen som skaper resultatene. At både ansatte og tillitsvalgte blir godt og raskt integrert i et felles lag vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes med de målene vi har satt for det nye selskapet, sa han.

– Ett av målene som er satt for det nye selskapet er å øke markedsandelene i tømmermarkedet i løpet av 5 år. Hvordan ser du som påtroppende leder for det nye selskapet for deg å få til dette?

– Vi må bli enda bedre på det vi allerede er gode på i dag. Det vil si på service, pris og andre betingelser, slo han fast.