Et år med gode resultater for Viken Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Et år med gode resultater for Viken Skog

Viken Skogs resultat for 2021 er bedre enn på lang tid, og nå skal mer enn 100 millioner kroner tilbakeføres til andelseierne.

De gode resultatene skyldes økt aktivitet i skogen og utbytter fra industriengasjementene der Viken Skog er medeier.

− Det viser at det var en klok avgjørelse å fortsette å investere i den skogbaserte industrien, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.

Driftsinntektene i Viken Skog-konsernet økte med 36 prosent til 3 milliarder kroner i 2021, først og fremst som følge av et sterkt marked for trelast og andre skogbaserte produkter. Morselskapet Viken Skog økte inntektene med 24 prosent til 1,8 milliarder kroner i 2021 som følge av økt aktivitet i skogen og økte priser på tømmer.

– Både konsernets og morselskapets resultater er gledelige. Vi har aldri hatt så høye driftsinntekter før, og vi leverer gode drifts- og finansresultater, sier økonomisjef Vibeke Teslo-Andersen.

Gode investeringer

Konsernet fikk et årsresultat på 978 millioner kroner i 2021. Det er 812 millioner mer enn året før. Årsresultatet for morselskapet endte på 188 millioner kroner mot 33 millioner i 2020.

– Den kraftige økningen for konsernet skyldes hovedsakelig innregning av vår resultatandel av det gode årsresultatet i Moelven Industrier ASA for 2021. Flere av våre datterselskaper, som Begna Bruk, RingAlm og SB Skog, har også levert gode driftsresultater, forteller Teslo-Andersen.

Trelastprisene ble mye omtalt i fjor. På forsommeren gikk trelastprisene til himmels, noe som førte til økt etterspørsel etter tømmer.

– Spesielt Moelven fikk et svært godt år, og vårt eierskap gir stor avkastning allerede året etter oppkjøp av aksjene. Dette er ganske spesielt. Vår målsetting er uansett langsiktige eierskap i alle våre selskaper, samtidig som vi ser muligheter for nye investeringer i den skogbaserte industrien her i Norge. Verdiskapingen av den fornybare og klimavennlige råvaren er til det beste for skogeierne, samfunnet og distriktene, understreker styreleder Olav Breivik.

Et år med store skogskader

Viken Skog avvirket i overkant av 2,4 millioner kubikkmeter med tømmer i 2021, en økning på 16 prosent fra 2020. Samlet for konsernet ble det avvirket 3,4 millioner kubikkmeter med tømmer.

Skogbruket på Østlandet var i fjor preget av omfattende skader, først og fremst på grunn av uvær, men også snøbrekk, tørkeskader og oppblomstring av granbarkbiller.

19. november blåste store skogområder over ende i det som viste seg å bli de verste vindfallskadene som noensinne er registrert her til lands. Totalt ble mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter med tømmer tatt av stormen, det aller meste i høyreliggende områder nord og øst på Østlandet. Hittil har Viken Skogs avvirkningsapparat hentet ut om lag 400 000 kubikkmeter med stormfelt skog, det vil si rundt 1,5 millioner trær.

− Det har vært mange vær- og klimamessige utfordringer, men avvirkningen og resultatene viser at vi har jobbet godt og målrettet i hverdagen, i tillegg til at vi har gjort smarte investeringer. Både Viken Skog og konsernet økte sin markedsandel i 2021. Norsk tømmer er ettertraktet ute i verden, og mye av veksten kan tilskrives et sterkt eksportmarked der vi er godt posisjonert gjennom Viken AT Market, forteller Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Deler overskuddet med eierne

Fjorårets gode resultater skal komme andelseierne i Viken Skog til gode, påpeker Olav Breivik.

Styret i Viken Skog har anbefalt for årsmøtet en etterbetaling til andelseierne som har solgt tømmer gjennom Viken Skog i løpet av de fem årene fra og med 2017 til og med 2021. Årsmøtet avholdes på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker 31. mars.

– Styrets anbefaling er å sette av 100 millioner kroner til etterbetalingsfondet. Av dette mener styret at det i år bør etterbetales 50 millioner kroner til andelseierne som har levert tømmer gjennom Viken Skog, ikke bare i 2021. Fjoråret var særdeles godt, og i vår konjunkturutsatte næring er ikke etterbetaling mulig hvert år. Derfor mener jeg det blir riktig å premiere flere av andelseierne som har hatt hogst i løpet av de siste årene, sier Breivik.

Styret har dessuten foreslått for årsmøtet å utbetale 7,5 millioner kroner i utbytte for 2021. Dette gir 3,5 prosent på obligatorisk andelskapital og 4 prosent på tilleggskapital til andelseierne, som er nær det maksimale av det samvirkeloven tillater.

Usikre tider for verdenshandelen

Høye priser og stor etterspørsel etter tømmer har fortsatt inn i 2022, men i tiden fremover er det mange usikkerhetsmomenter, først og fremst på grunn av Russlands invasjon i Ukraina.

− Vi lever i usikre tider der Russlands krigføring og de svært triste nyhetene fra Ukraina overskygger det meste. Vi har gått fra pandemi til inflasjon og krig i Europa. Vår næring påvirkes naturligvis også av det som nå skjer i verdenshandelen. Foreløpig vet vi lite om hvilke konsekvenser krigføringen og sanksjonene vil ha for tømmermarkedet. Vi følger utviklingen, og er som alle andre bekymret over det som skjer og lidelsene folk i Ukraina gjennomgår, sier Tor Henrik Kristiansen.