EU-landene bekymret for ny skogstrategi - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

EU-landene bekymret for ny skogstrategi

Medlemslandene i EU uttrykker betydelige bekymringer og ber om avklaringer rundt EUs nye skogstrategi.

EUs nye skogstrategi har høstet mye kritikk etter at EU-kommisjonen presenterte den i sommer. Nå har Rådet, som er medlemsstatenes organ i EU, kommet med sine konklusjoner til den nye strategien.

Medlemsstatene stiller spørsmål til mange av tiltakene i strategien og kritiserer at strategien ikke ble utviklet i samråd med medlemsstatene og relevante interessenter. Skogbruk er som kjent ikke et felles politikkområde i EU og kompetansen knyttet til skogbruk sitter dermed hos det enkelte medlemsland.

Mange europeiske medlemsorganisasjoner innen skog- og landbruk har engasjert seg sterkt i saken, og kom i dag med en samlet pressemelding hvor de ønsker konklusjonene fra medlemsstatene velkommen. De understreker at strategien ikke gjenspeiler virkeligheten de europeiske skogeierne opplever og at den ensrettede tilnærmingen i strategien overser mangfoldet i de europeiske skogene.

Strategien kritiseres blant annet for å være ubalansert i sin tilnærming til innholdet i et bærekraftig skogbruk. Medlemsstatene etterspør blant annet at de sosioøkonomiske aspektene rundt skogbruk løftes frem i større grad. Det stilles også spørsmålstegn til behovet for og merverdien av en rekke foreslåtte tiltak i strategien, f. eks. egne EU-indikatorer og terskler for bærekraftig skogforvaltning og egen sertifiseringsordning for «closer-to-nature»-skogbruk.

Både medlemsstatene og de europeiske skogeierorganisasjonene er enige om at det ikke egner seg med en felles skogpolitikk for de europeiske skogene, og understreker at en slik tilnærming kan virke mot sin hensikt med tanke på å utvikle et bærekraftig skogbruk i Europa. De etterspør grundige vurderinger og avklaringer rundt de foreslåtte tiltakene i strategien før man går videre med å innføre dem.