Færre ulver i Norge og Sverige - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Færre ulver i Norge og Sverige

Ulvebestanden går ned både i Norge og Sverige. Den felles ulvestammen er redusert i antall individer, flokker, revirmarkerende par og kull siden forrige vinter.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Antall revirmarkerende par har gått mest ned i Sverige, men det er også påvist færre ulveflokker i Norge. Det viser den endelige rapporten fra vinterens ulveovervåking i Skandinavia, som Rovdata og Viltskadecenter har overlevert til Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

Ulvestammen i Norge og Sverige er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Hvert år gjennomføres registreringer med felles metoder fra 1. oktober til 31. mars. Den skandinaviske ulvebestanden beregnes til å bestå av 380 ulver vinteren 2018-2019. Hvorav 300 i Sverige, medregnet halvparten av ulvene i grenserevir.

– Den totale bestanden i Skandinavia faller dermed fortsatt, fra 460 ulver i 2014, 430 ulver i 2015 og 2016, og 410 ulver i 2017, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bestandsnedgang

Her i landet har både antall ulv og kull med ulvevalper gått ned, sammenlignet med toppåret i fjor.

I Norge er det en målsetting om å registrere alle ulver i felt. De fleste registreringer skjer gjennom sporing på snø og innsamling av prøver for DNA-analyser. Den norske delbestanden var i vinter på 84-87 ulver, hvis man tar med halvparten av de 40-41 ulvene som ble påvist i grenserevir.