Fakkeltog mot regjeringens rovdyrpolitikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrpolitikk

Årets uttak av ulv er ikke i nærheten av å bringe ulvebestanden ned mot bestandsmålet vedtatt av Stortinget.

Til tross for at rovviltnemndenes vedtak om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen vurderes å være innenfor bestandsmålet, besluttet regjeringen rett før jul kun å ta ut Slettås-flokken og ikke flokkene i Hobøl og Mangen.

‐ Dette skjer samtidig som ulvebestanden i Norge har vokst kraftig, og det var forventet at regjeringen skulle følge opp ulveforliket med bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger, sier Olav Veum, fungerende administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Møt opp på markering

Tirsdag 8. januar arrangerer Naturbruksalliansen (se faktaboks) fakkeltog mot regjeringens rovdyrpolitikk.

Torget starter fra Youngstorget klokka 18.00 og går til Stortinget hvor det blir appeller.

Program og informasjon om sikkerhet og opptreden finner du til høyre på denne siden

Ulvebestanden øker

Ulvebestanden har vokst kraftig som følge av regjeringens manglende evne til å følge opp ulveforliket med bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger. Den siste felles gjennomgangen av bestandssituasjonen for ulv i Skandinavia (fra 1. juni 2018) viser 8 helnorske familiegrupper og 5 grenserevir dvs. 10,5 ynglinger når grenserevir inkluderes.

Forrige gang regjeringen Solberg stanset ulvejakten i 2016, var det med begrunnelsen at man manglet hjemmel i naturmangfoldloven. Norges Skogeierforbund jobbet aktivt for å sørge for at rovviltnemdene fikk på plass nødvendig hjemmel.

‐ Når hjemmelen nå er på plass, bruker regjeringen synsing om hvor stor konflikten er og hvor lenge den har vart, for å stanse ulvejakten i Hobøl og Mangen revirene. Dette svekker tilliten til rovviltpolitikken og er egnet til å bringe konfliktnivået til nye høyder, sier Veum

Svik mot distrikts-Norge

Naturbruksalliansen reagerer kraftig.

‐ Dette er et slag i ansiktet, og et hån mot innbyggere, jegere og næringsdrivende både innenfor og utenfor ulvesonen, som nå hadde en klar forventning om at man skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med stortingets vedtak, sier Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen.

Saken vil bli oppdatert med endelig program

Fylkesvis oversikt over busser finner du her.

Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.

Du finner også lenker til Glommen Skog, Viken Skog og Mjøsen Skogs omtaler av saken til høyre på denne siden.