Familieskogbruket og EU-valget - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Familieskogbruket og EU-valget

Det er valg til nytt Europa-parlament 6.-9. juni. Europaparlamentet har betydelig innflytelse, og forbundet for det europeiske familieskogbruket, CEPF, ønsker å formidle til politikere og beslutningstakere i EU hva vi kan bidra med.

Derfor har CEPF laget et manifest, som nå finnes både i engelsk og norsk utgave. «Vi må involveres i saker som gjelder oss» er familieskogbrukets klare budskap til politikerne. Manifestet foreligger både i orginalversjon på engelsk og er oversatt til norsk.

– Dette skal vi oppnå gjennom en aktiv og bærekraftig forvaltning av skogen og i samarbeid med politikere og andre beslutningstakerne.  Dette er viktig for alle europeiske skogeiere, også oss her i Norge, sier Heidi Hemstad, styreleder i Norges Skogeierforbund og styremedlem i CEPF i forbindelse med CEPFs generalforsamling i Kelheim, Bayern 29-31 mai 2024.

De siste tiårene har skogarealet i Europa økt med 14,4 millioner hektar, tilsvarende nesten fem ganger størrelsen på Belgia. Karbonlageret i de europeiske skogene har økt med 48 prosent.

– En god forvaltning av skogene er helt avgjørende, understreker Heidi Hemstad. Vi ser store utfordringer framover. Klimaendringene påvirker skogene, og de trues av tørke, skadedyr, sykdommer og brann. Samtidig trenger vi fornybart råstoff fra skogen for å erstatte produkter av olje, kull og gass. Det haster derfor med å investere i klimatilpasning av skog. Trærne vi planter og skjøtter i dag må tåle klimaet de neste 60-100 årene. Tidligere vurderinger viser at målrettede klimatiltak i Norge kan bidra til at skogen binder ytterligere 15 prosent av Norges samlede klimagassutslipp mot slutten av århundre. Dette krever at politikerne samarbeider med skogeierne om å få gjennomført de rette tiltakene. Det vil vi jobbe for å få til, både i Norge og i EU, sier Hemstad.

Noen av punktene som CEPF forplikter seg til:

  • Fortsette arbeidet med å utvikle den bærekraftige skogforvaltningen. Skogeieren kjenner best til sin egen skog og dens kompleksitet, og må derfor ha avgjørende innflytelse på hvordan den forvaltes.
  • Vi skal bidra til å begrense klimaendringene, samt å tilpasse oss dem. Skogen bidrar til langsiktig karbonbinding, lagring (i skog og i produkter) og til å erstatte fossile ressurser. Samtidig må skogen tilpasses og gjøres motstandsdyktig mot klimaendringer.
  • Styrke samarbeidet med vitenskapelige miljøer. Dette kan gi oss et grunnlag for å treffe beslutninger som oppfyller samfunnet mange forventinger og behov.
  • Styrke samarbeidet med hele verdikjeden. Vi må sikre at fremtidige trebaserte løsninger tilpasses skogenes fremtidige kapasitet.
  • Mobilisere flere skogeiere til å forvalte skogene sine. En god forvaltning av skogen spiller en sentral rolle for klima, biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. Det gjør også skogen bedre rustet til å møte skogbranner, stormer, skadedyr og sykdommer.
  • Bedre kommunikasjon mot allmenheten. Vi skal formidle hvordan vi forvalter skogen, og hvilke hensyn som tas.
Det nyvalgte styret i CEPF. Foto: Ellen Alfsen