Flaskehalser, Fornybar AS og frivillig vern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flaskehalser, Fornybar AS og frivillig vern

Dette er noen av stikkordene for innspillet Norges Skogeierforbund har sendt til regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017.

Skogeierforbundet tar også opp saker vedrørende skatt. Skogeierne har fått en skatteskjerpelse ved at gjennomsnittsligningen er erstattet av tømmerkonto, og det bør regjeringen gjøre noe med, mener Skogeierforbundet. Regjeringen bør også følge opp Stortingets synspunkt om at skattefritak for erstatninger for deltakerlignede selskap ved frivillig vern bør gis tilbakevirkende kraft.

Økt bruk av tre i bygg er også et tema som tas opp i brevet. Stortinget har bedt regjeringen sørge for at tre som byggemateriale i større grad blir bruk ved offentlige innkjøp. Dette arbeidet bør starte så fort som mulig, derfor trengs det midler til dette i revidert nasjonalbudsjett.