Flere bønder bygger i tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flere bønder bygger i tre

Stadig flere bønder bygger driftsbygningene i tre. Det er svært postivit, og viktig for troverdigheten til norske bønder, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

På samme måte som for andre næringer kan landbruket få særskilt støtte for å være ekstra miljø- og klimavennlig. Ved jordbruksforhandlingene i 2019 ble det vedtatt å innføre en ordning som premierer bruk av tre som byggemateriale. Ordningen kommer i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet til driftsbygninger fra Innovasjon Norge.

Direktøren i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, er begeistret for utviklingen:

– Dette er svært gledelige og oppløftende tall, og viser at de bøndene som nå satser og investerer i landbruket tar klimautfordringene på alvor, sier Haugli.
– Vi har som mål at de prosjektene vi støtter skal bli mer bærekraftige og klima- og miljøvennlige. Her bidrar landbruket til dette målet, sier han. 

Også Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, er glad for utviklingen:

– At fjøs og driftsbygninger blir bygd i tre burde være helt opplagt, men det har ikke vært slik på mange tiår. Tre er et utmerket byggemateriale som gir godt klima både ute og inne. Bruk av tre i egne bygg er viktig for troverdigheten vår når vi selv fremmer tre som framtidens byggemateriale, sier Skorge. Han er svært fornøyd med at ordningen med ekstra investeringstilskudd nå får flere til å velge tre som byggemateriale i landbruksbygg.