Flere veier godkjent for tunge vogntog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flere veier godkjent for tunge vogntog

I de nye fylkesveglistene er totalt 20 000 kilometer av fylkesvegnettet åpnet for 24 meter lange og 60 tonn tunge tømmervogntog. Det er 1 500 kilometer mer enn ved forrige veglisterevisjon.

Totalt er 45 prosent av fylkesvegnettet nå åpnet for 24 meter og 60 tonn.

Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder er de fylkene som har åpnet størst andel av sitt fylkesvegnett for 24 meter og 60 tonn. Dette betyr at Statens vegvesen Region sør har gjort en formidabel innsats for å legge til rette for effektiv transport i skognæringen.

Sammenlignet med veglistene fra 1. april er det Nord-Trøndelag og Nordland som har økt andelen mest med henholdsvis åtte og sju prosent.  I Akershus, Oppland, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag økte andelen med seks prosent sammenlignet med forrige utgave av veglistene.

En økning av tillatt totalvekt på tømmervogntog fra 50 tonn til 60 tonn gir:

  • 33 prosent mer nyttelast
  • 25 prosent færre transporter
  • 15-20 prosent lavere klimagassutslipp
  • 15-20 prosent lavere kostnader