Flott sommerferievær er et godt granbarkbillevær - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Flott sommerferievær er et godt granbarkbillevær

Det er sommerferietid for mange. Temperatur og nedbørsmengde varierer. Været påvirker ikke bare oss turister, men også granbarkbilla i våre skoger.

Det rapporteres nå i månedsskiftet juni/juli at billene er godt i gang med utviklingen under barken. Det registreres løpende fellefangst, fra Mandal i sør til Saltdal i nord, for å følge bestandsutviklingen.

Så hvordan er risikobildet i dag? Vi har spurt seniorforsker Paal Krokene ved NIBIO.

– I sone 3, som i all hovedsak dekker Trøndelag og deler av Nordland, er risikoen vurdert som lav. Fangsttallene er lave, noe som også var tilfelle i fjor, sier Krokene.

– Når vi beveger oss sørover kommer vi inn i sone 2, som er Innlandet, og nordre deler av gamle Buskerud, Telemark og Akershus. Her er også risikobildet vurdert å være lavt per i dag. Fangsttallene er lave, og det er ikke rapportert om betydelig skade på stående skog. Likevel er usikkerheten på varslet satt til middels, påpeker Krokene. Årsaken er de store vindfellingene fra november 2021. Gjenliggende vindfall vil kunne bidra til å øke oppformeringen av biller i 2022, noe som kan gi problemer på lengre sikt.

Sør i landet finner vi sone 1. Den innbefatter Østfold, Oslo, Vestfold, Agder, samt søndre deler av Akershus, Buskerud og Telemark.

– I sone 1 er risikoen vurdert som høy lokalt i Vestfold. Området Sande, Re og Hof har for eksempel høye fangsttall og har opplevd til dels betydelige billeangrep de siste årene. Også enkelte andre områder i sone 1 har høye fangsttall, men risikoen her er ikke vurdert som høy, sier han.

Informasjon om granbarkbillen legges ut løpende på Kilden. Her finner vi blant annet et temakart for «Risiko for utbrudd», løpende fellefangster fordelt på fire tømmeperioder og utvikling av barkebillepopulasjonen gjennom sesongen.

Har du vært en tur i skogen din i det siste? Nå oppfordrer vi skogeiere til å gå en tur for å se om granbarkbilla er på ferde.

Her ser du hvordan et tre som nylig angrepet av barkbille kan se ut. Foto: NIBIO