Følger opp Stortingets bestandsmål - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Følger opp Stortingets bestandsmål

Rovviltnemda i region 4 og 5 har vedtatt at alle ulver i Slettåsreviret, Mangenreviret og Hobølreviret skal felles.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 (Oslo, Akershus og Østfold og Hedmark) vedtok tirsdag felling av ulv i tre ulverevir innenfor ulvesonen. I tillegg har nemdene gått inn for en fellingskvote på 12 ulver utenfor ulvesonen.

Stortinget har vedtatt bestandsmålet for ulv i Norge, og begrunnelsen for rovviltnemdenes vedtak er at vi er godt innenfor målet, og at mengden ulv innenfor ulvesona påvirker faren for skade på beitedyr utenfor sona. I tillegg til hensynet til beitenæringa, er det vektlagt at det nå er så mye ulv innenfor sona at det påvirker andre samfunnsinteresser av vesentlig betydning.

Rovviltnemda følger med dette opp Stortingets vedtak om at ulvesonen ikke skal være et ulvereservat. Selv om vi med dette vedtaket trolig også vil ligge over bestandsmålet til neste år, er dette et viktig skritt i riktig retning. Dette kan bidra til å gjenoppbygge tilliten til forvaltning av ulv, sier Hans Asbjørn Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Stortingets bestandsmål for ulv er fire til seks ynglinger, hvorav minst tre i sin helhet må ligge i Norge. En yngling i et revir som ligger på begge sider av svenskegrensa, teller som en halv yngling.

I Oslo tingrett sin behandling av WWF sitt søksmål mot staten over fjorårets fellingstillatelser, ble det vektlagt at det er en klar sammenheng mellom bestandsmålet og naturmangfoldlovens vilkår om å sikre «bestandens overlevelse» og videre at det innenfor disse rammer er opp til forvaltningen å avgjøre hvordan ulvebestanden forvaltes.

Ved en eventuell klagebehandling av rovviltnemdenes vedtak bør det rettslige grunnlaget for felling av ulv med det være klargjort, sier Sørlie.