Følger opp Stortingets ulvepolitikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Følger opp Stortingets ulvepolitikk

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok i dag felling av 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark. Det ble også vedtatt at hele Osdalsflokken, Julussaflokken og Slettåsflokken på til sammen inntil 24 dyr kan tas ut. Slettåsflokken er den eneste som i sin helhet ligger innenfor ulvesonen.

Norges Skogeierforbund mener det er rom for et noe større uttak innenfor bestandsmålet, men er fornøyd med at rovviltnemndene nok en gang stadfester at det skal være en forvaltning av ulv, også innenfor ulvesonen, i tråd med Stortingets vedtak.

‐ Det er gledelig at det er fattet vedtak om uttak av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen, og viktig at rovviltnemndene som Stortinget understreker at det også skal tas bredere «distriktspolitiske hensyn» i forvaltningen av ulv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Norges Skogeierforbund har jobbet målrettet for å gi rovviltnemndene det juridiske handlingsrommet som ligger i naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, blant annet ved å arrangere to fagseminarer for stortingspolitikere. Resultatet er at rovviltnemndene nå kan fatte vedtak på grunnlag av bredere «distriktspolitiske hensyn», og ta hensyn til næringsvirksomhet, jakt, lokalbefolkningens trygghet og psykososiale forhold. Slettåsflokken, som nå er vedtatt å ta ut, har vært spesielt nærgående og en stor belastning for lokalbefolkningen.

Erfaringen fra de siste års vedtak om uttak av store rovdyr tilsier at vedtaket vil bli påklaget av miljøvernorganisasjonene og med det nok en gang havne på Klima- og miljøministerens skrivebord.

‐ Saken er grundig faglig og juridisk belyst det siste halve året. Vi forventer derfor at Klima- og miljødepartementet vil behandle eventuelle klager på rovviltnemndenes vedtak i god tid før jakten starter, sier Lahnstein.