-Har juridisk åpning for å felle ulv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

-Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Under et miniseminar om ulv i Oslo i dag la Stinessen, juridisk sekretær i USS, frem flere paragrafer og sitater fra rovviltforskriften, og de ulike kommentarene til lovteksten, som omhandler vern og ulv. Han påpekte at muligheten for bærekraftig næringsutøvelse og jaktinteresser kan vektlegges når fellingstillatelser skal gis innenfor ulvesonen.

– Bestandens overlevelse trues ikke ved det først planlagte uttaket. Dette er også departementet enige i. Seks ynglinger vil være i behold, sa Stinessen som også mener at det er irrelevant å dra inn Bernkonvensjonen og potensialet for skader på beitedyr i diskusjonen.

– Det vil aldri kunne oppstå fare for skade på beitedyr innenfor rovviltsonen, og dette vil derfor ikke være relevant å diskutere. Vi ser derimot at beitedyr ikke nødvendigvis må være et premiss, andre forhold kan vektlegges, sa Stinessen.

I desember stoppet klima- og miljøminister Vidar Helgesen vedtaket om lisensjakt på ulv i fire revirer i Hedmark, og trosset dermed lokale anbefalinger. Vedtaket har skapt voldsom debatt.

Miniseminaret om ulv ble arrangert av Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Utmarkkommunenes sammenslutning (USS), og trakk flere toneangivende stortingspolitikere.

– Nå setter vi vår lit til at dere overstyrer Helgesen og departementet, sa Knut J. Herland, leder i USS og viste til den påfølgende høringen som skulle foregå på Stortinget.

Han fikk støtte av Lars Petter Bartnes i Bondelaget som holdt en felles appell på vegne av lag og Norges Skogeierforbund.

– Vi vil ikke akseptere at ulveforliket og stortingets vilje settes til side, sa Bartnes.

I sin redegjørelse for Stortinget i dag, sa klima- og miljøminister Helgesen at ikke kunne ha gjort noe annerledes.

– Jeg ser ikke at jeg kunne kommet til en annen beslutning, sa Helgesen.

Han gikk likevel langt i å varsle lovendringer som kan gjøre fremtiden mer krevende for ulven.

– Vi vil se på lovendringer som vil gjøre naturmangfoldloven mer lojal til Bernkonvensjonen, sa Helgesen i høringen.

Etter forslag fra Stortingspresidenten, sluttet samtlige partier på stortinget seg til at saken skal behandles av stortinget i løpet av kort tid.

Helgesen varslet også 12 igangsatte tiltak for å skjerpe overvåkningen av mulige skader voldt av ulven. Et av tiltakene kan være økonomisk kompensasjon for tap av eventuelle rettigheter eller andre belastninger innenfor ulvesonen. Men det vil regjeringen konkretisere i mai, i revidert nasjonalbudsjett.