Folk strømmet til konferansen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Folk strømmet til konferansen Skog

Over 200 deltagere med interesse for det norske skogbruket var torsdag 7. september samlet til konferansen Skog på Hotel Bristol i Oslo.

Konferansen ble åpnet av direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, som informerte om mange spennende talere på programmet.

Overskriften for temaet som kickstartet dagen, var «Hvordan står det til i skogen?» Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, professor i biologi ved Universitet i Oslo, Dag O. Hessen, og divisjonsdirektør i for skog og utmark ved NIBIO, Bjørn Håvard Evjen, holdt hvert sitt innlegg før de møttes til panelsamtale.

Selv om det var uenigheter om enkeltting, er de tre skjønt enige om at dialog er nøkkelen for både forskningsmiljøene og byråkratiet.

Over 200 deltagere møtte opp på Bristol for faglig påfyll og gode diskusjoner.

– Begge sider må skjerpe seg

Miljøkartlegging i skog var bolk nummer to for dagen. Professor i biologi ved Naturhistorisk museum Rune Havorsen, generalsekretær i Sabima, Christian Steel, og seniorforsker ved NIBIO, Ivar Gjerde, ga ulike perspektiver. Også helt sentralt i denne samtalen var dialog.

Christian Steel tok opp viktigheten av å ha tillit til skogbruksnæringen.

– Slutt å krangle om rødlisteartene. Rødlista er ikke et raritetskabinett, det er oversikt over arter det går dårlig med. Skog og skogbruk er en av de største truslene for disse artene. At andelen rødlistede arter har holdt seg stabil, er ikke et godt tegn. Rødlista burde gått kraftig nedover. Denne diskusjonen håper jeg vi snart er ferdig med, dersom det skal bygges gjensidig tillit, sa Steel før han blant annet kom en oppfordring til begge sider av debatten:

– Begge sider må skjerpe seg i måten man omtaler hverandre på. Det er mye dårlig stil i debattinnlegg og lignende, det er med på å bygge ned tillit. Men Steel presiserte også at det har vært en bedring i debattklimaet de senere årene.

I etterkant av de tre sesjonene var det en panelsamtale hvor også direktør for skogbruk og miljø i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Sørlie, deltok. De diskuterte veien videre for kartleggingen av skogen i Norge.

Panelsamtale om kartlegging av natur og miljøverdier i skog. Ordstyrer for konferansen var Hannah Gitmark.

Usikkerhet i EU

Fanny-Pomme Langue, generalsekretær for det europeiske familieskogbruket (CEPF), ga de fremmøtte innblikk i hva som rører seg i EUs skogpolitkk og hvordan det påvirker skogeierne i medlemslandene. Mia Crawford, som er ansvarlig for EU og internasjonale spørsmål i LRF Skogägarna, fortalte om hvordan direktivene fra EU har skylt inn som en flodbølge over svenske skogeiere, men også om hvordan egne myndigheters behandling av skogpolitiske spørsmål byr på utfordringer. Forskningssjef i divisjon for skog og utmark ved NIBIO, Gunnhild Sørgaard trakk spørsmålet om ny skogpolitikk i EU hjem. Det samme gjorde styreleder i Norges Skogeierforbund, Heidi Hemstad.

– Det viktigste for oss er at man ikke går inn for løsninger som ikke har beina på bakken her i Norge, sa Hemstad fra scenen før hun påpekte at avskoging i Norge må ta slutt:

– Vi må slutte å bygge ned skog. I Norge bygges ned 60 000 dekar i året til veier og lignende, sa hun.

Styreleder i Norges Skogeierforbund Heidi Hemstad i samtale med Hannah Gitmark.

Industriløft og bruk av tømmer

Etter lunsj, nye bekjentskaper og inspirerende samtaler var det tid for nye innlegg. I bolken «Alle vil ha tømmer» snakket Christian Nielsen, markedsanalytiker for trevarer i Skogsindustrierna, om eksportutsiktene for tømmer i verden fremover. Morten Leander Johansen, administrerende direktør i Splitkon fortalte om firmaets utvikling og viktigheten av å bruke tre som råstoff når det skal bygges, og hvilken effekt det kan han på verdens CO2-utslipp. Jørgen Tycho, arkitekt og kreativ leder i Oslotre, fulgte opp. Han la også vekt på hvilke gode effekter tre har for inneklima. Jon Rune Vetlesen i Elkem Silicon Products avsluttet sesjonen.

I konferansens siste bolk «Mot et industrielt eventyr?» innledet Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Han ble utfordret på hva som er nøkkelen til et grønt industriløft, og svarte blant annet at det er avgjørende med god industripolitikk fra myndighetene for å lykkes. Avslutningsvis møtte han Skogeierforbundets Per Skorge, Olaf Brastad fra Bellona og Carsten Dybevig fra Norske Skog til samtale. Det var bred enighet i panelet om at det haster med å gå fra ord til handling hvis man skal lykkes med en grønn omstilling i norsk industri.

Se bilder fra konferansen: