Fornøyd med at ulvejakta ikke stoppes - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Fornøyd med at ulvejakta ikke stoppes

Oslo tingrett har bestemt at den pågående ulvejakta i Hedmark (region 5) og Akershus, Østfold og Oslo (region 4) ikke skal stanses. Norges Skogeierforbund mener dette er en riktig avgjørelse.

‐ Det er gledelig at retten slår fast at det ikke er grunnlag for å stoppe ulvejakten i vinter, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. I påvente av at retten skal starte behandlingen av saken, ba WWF i fjor høst om midlertidig stans i den pågående ulvejakten utenfor ulvesonen. Noe Oslo tingrett også sa ja til 21. november 2017.

Etter avgjørelsen kom miljøvernminister Vidar Helgesen med nye vedtak som han mente tok hensyn til de manglene tingretten påpekte. I desember gikk WWF på nytt til søksmål med krav om at ulvejakta blir stoppet i og utenfor etablerte revir, og fredag kom avgjørelsen fra Oslo tingrett. Denne gangen fikk miljøorganisasjonen ikke medhold, og den pågående ulvejakta på inntil 42 ulver får fortsette.

‐  Dette er en seier for alle som har jobbet for at kompromisset Stortinget har diskutert seg frem til i ulvesaken, og som er faglig begrunnet, faktisk settes ut i livet, sier Erik Lahnstein.

Må ta hensyn til folks frykt

Skogeierforbundet var en pådriver for at Stortinget i april 2017 instruerte Helgesen til å endre rovviltforskriften slik at man kunne utnytte handlingsrommet naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen gir for å ta hensyn til offentlige interesser av vesentlig betydning. Det innebærer at blant annet folks frykt og livskvalitet også skal tas hensyn til i en helhetlig vurdering av om det er grunnlag for lisensfelling av ulv.

Endringen av rovviltforskriften var avgjørende for at departementet, i motsetning til i 2016, nå har konkludert med at det er juridisk handlingsrom for lisensfelling av Osdals- og Julussareviret som ligger delvis innenfor ulvesonen.

‐  Retten finner at det ikke er sannsynliggjort at departementets vedtak om lisensfelling av ulv er i strid med internasjonale forpliktelser. Dette gir en klar indikasjon på hvilken retning rettens senere behandling av WWFs krav vil gå, sier Lahnstein.