Førstehjemsboliger for unge vant Årets trebyggeri 2017 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Førstehjemsboliger for unge vant Årets trebyggeri 2017

Boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo vant prisen Årets trebyggeri 2017. Prosjektet fikk prisen fordi prosjektet utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking.

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén
access_time Publisert

‐ For oss i Stiftelsen Betanien Oslo er det er stor ære og glede å motta prisen for årets trebyggeri 2017. Det er helt uvirkelig og vi skjønner nok ikke helt dybden av dette. Bygget på Furuset har lang historie og det er mange som er verdt å takke spesielt rådgiver, arkitekt og CM Prosjekt, forteller forstander og daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo.

Boligprosjektet som fikk prisen under Byggedagene i kveld, er del av forbildeprogrammet FutureBuilt og har tidligere fått Arkitekturprisen 2017. Byggherren er Stiftelsen Betanien Oslo og arkitekten er Haugen/Zohar Arkitekter.

F v. Anders Oppen, CM Prosjekt, Lars-Erik Nordby, Stiftelsen Betanien Oslo, Dan Zohar , Haugen / Zohar Arkitekter og Knut Hansen, CM prosjekt.

Boligprosjektet er førstehjemsboliger for ungdom og utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet, med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program. Førstehjemsboligene består 27 leiligheter fordelt på 2 tre-etasjers blokker. De to byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre, som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

‐ Vår ambisjon som arkitekter med bruk av tre i bygg er de samme som skognæringen.Vi vil bidra til utvikling av en bred, norsk kompetanse, utforskning av nye trematerialer og innovative tekniske løsninger i arkitekturen, fortalte arkitektene Marit Justine Haugen og Dan Zohar i Haugen/Zohar arkitekter AS til Skog i 2017.

Prosjektet skal bidra i boligutviklingen i bydelen, der unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene. Dette passer godt med Bydel Alna sin boligsosiale handlingsplan, der det er påvist et stort behov for to- og treroms utleieboliger. Prosjektet er et av de største boligprosjektene i massivtre som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inne og ute.

Årets trebyggeri er et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus Byggeindustrien, og prisen deles ut hvert år under Byggegallaen. Juryen hadde på forhånd gått gjennom et stort antall prosjekter, som alle ble ferdigstilt i 2017.

‐ Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

 

Kort om de to andre nominert til Årets trebyggeri 2017

Nye Romsdal videregående skole, Molde

Prosjektet er ett av de største treprosjektene i Norden. Prosjektet viser utstrakt bruk av tre i konstruksjon og overflater og utnytter både massivtre og limtre på en god måte. Prosjektet har mange miljøkvaliteter og gode arkitektoniske løsninger, ikke minst i tilknytning til innemiljø og oppholdsarealer. Prosjektet har bidratt til lokal/regional kompetanse- og leverandørutvikling som vil kunne brukes videre i andre prosjekter.

Borg Havn, Øra i Fredrikstad

Prosjektet er med sine ca. 10.000 kvm Norges største treprosjekt under ett tak. Prosjektet viser hvordan kombinasjonen limtre og massivtre kan løse funksjoner som lager og kontor på en god måte. Prosjektet er særdeles kostnadseffektivt, men viser samtidig at lager/kontorbygg kan ha gode, arkitektoniske kvaliteter. Gjennom innovative løsninger og materialbruk er det også utviklet et prosjekt med høy energieffektivitet.