FrP prioriterer skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

FrP prioriterer skogen

Fremskrittspartiet holder det de lover – og bidrar med friske midler til skogbruket i revidert nasjonalbudsjett. Dette er vi svært glad for, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

I går kunne Fremskrittspartiet fortelle at de hadde kommet til enighet med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. De kom med svært gode nyheter til skognæringa. Fremskrittspartiet har sørget for friske midler for å bidra til at skogplantene kommer i jorda i år med bruk av norsk arbeidskraft.

Viktig for skognæringen

Dette er svært viktig for skognæringen, som innrettet seg i tillit til det Stortingets vedtok i april. Da vedtok Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et ekstraordinært tilskudd til skogplanting på kr. 1,50 pr. plante og ba regjeringen følge opp dette i revidert nasjonalbudsjett. Det var en klar forståelse av at dette skulle være friske midler. Skognæringa skulle få dekket ca. halvparten av merkostnaden for plantesesongen 2021. Det er en kjensgjerning at norsk arbeidskraft er mer kostbart enn bruk av utenlandske arbeidstakere. Skognæringa sysselsetter normalt 600 utenlandske sesongarbeidere i plantesesongen. I år har ingen av disse kommet inn i landet. Ved utgangen av mai har skogsamvirke sysselsatt over 500 norske arbeidstakere for å få plantene i jorda. Av disse utgjør ungdom ca. 300. Dette viser at næringa har gjort mye for å sysselsette norsk arbeidskraft. Stortingsvedtaket om ekstraordinære midler til planting har vært viktige for å få dette til, sier Skorge.

Regjeringen skuffet

Da regjeringen presenterte forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslo de kun en omdisponering av midler som allerede er bevilget til skogbruket. Midlene som ble omdisponert ble tatt fra posten som skal gå til utbygging og opprusting av skogsbilveger og kaier. Regjerinen reduserte også satsen til 1,20 kr. pr plante. Skogeierforbundet var svært skuffet over forslaget. Skogeierforbundet omtalte forslaget som provoserende overfor skognæringa, og at en hadde forventet drahjelp og ikke en kald skulder fra regjeringen.

Friske midler

Fremskrittspartiet har nå blitt enige med regjeringen om å øke budsjettmidlene til skogbruk med til sammen 45,8 mill. kroner. Dette gir grunnlag for en sats på 1,50 kroner pr. plante som er i tråd med stortingsvedtaket fra april. Det ekstraordinære tilskuddet til skogplanting i april er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som er klokt både for å få sysselsatt ledig norsk arbeidskraft, sikre framtidig verdiskaping og binding av CO2 i skogen, sier Skorge.