Stortinget støtter skogplanting - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Stortinget støtter skogplanting

-Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG.

Skorge og Rørå viser til at det er produsert i overkant av 30 mill. skogplanter som må i jorda innen begynnelsen av juli. Skogplanter er ferskvare som ikke tåler overlagring til neste sesong. Vanligvis brukes det utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre plantingen. I år som i fjor må denne arbeidskrafta erstattes av norsk arbeidskraft. Dette innebærer merkostnader til opplæring, oppfølging og kvalitetskontroll osv., som er beregnet til om lag 3 kroner pr. plante. Ordningen innebærer at denne kostnaden deles omtrent likt mellom skognæringa og felleskapet over statsbudsjettet.

-Dette er et eksempel på et offentlig-privat samarbeid som er klokt både for å få sysselsatt ledig norsk arbeidskraft, sikre framtidig verdiskaping og binding av CO2 i skogen, sier Skorge og Rørå.

Etter faglige råd fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil plantesesongen kunne utvides med 2-3 uker til primo juli. Det gir økte muligheter for skoleungdom og studenter til å ta sommerjobb i skogen.

-Vi tror at det å plante skog gir en opplevelse for livet, samtidig som det gir inntekter. Det er fysisk arbeid som en blir god og sliten av, men samtidig er det å være ute i naturen en god avveksling fra å sitte stille på skolebenken, i tillegg gjør man viktig klimaarbeid sier Rørå og Skorge.

Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad fra Sp, understreker betydningen av skogplanting:

-Skogplanting er viktig for framtidig verdiskaping og skogplanting er en av våre aller, aller viktigste klimatiltak, sier Pollestad.

Landbrukspolitisk talsperson for Ap, Nils Kristen Sandtrøen, understreker muligheten dette gir for å få folk interessert i skogen: -Dette er tidenes mulighet til å få positiv oppmerksomhet for norsk skogbruk og gjøre unge folk interessert i skog og lære dem om skogens betydning, sier Nils Kristen Sandtrøen.

Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsperson for Frp, understreker også betydningen av skogplanting: -Vi må få skogplantene i jorda. En ting er klima, en annen ting er at skogen er ei veldig viktig næring for Norge, sier Ørsal Johansen.

Vedtaket lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett legge frem en ordning med tilskudd til planting av trær. Ordningen skal omfatte hele plantesesongen 2021 og utformes etter modell fra ordningen i 2020 med et tilskudd på kr. 1,50 per plante.»

For mer informasjon, kontakt:

Per Skorge, adm. dir. i Norges Skogeierforbund: 97 52 49 38

Arne Rørå, adm. dir. i NORSKOG: 91 33 59 14