Frykter ny topp i juli - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Frykter ny topp i juli

Risikoen for at sommeren vil by på nye rekorder i antall skogbranner har økt de siste ukene, advarer forsikringsbransjen. Frykten er en reprise på skrekkåret 2018.

– Vi har dessverre fått en heftig start på sesongen. Tørke og klimaendringer gir grunn til uro for perioden vi nå går inn i, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og er sterkt engasjert i forebyggende innsats.

Mye snø og kulde i mai har gjort at skogbrannsesongen kom noe senere i gang enn normalt, men de siste ukene har bildet endret seg totalt.

– Oversikter vi har innhentet viser at det nå er registrert om lag 110 skogbranner og nær 500 gressbranner hittil i år. Samtidig vet vi at det erfaringsmessig er i ukene fremover hyppigheten gjerne øker, med en topp i juli. Det gir grunn til bekymring, sier han.

Frykter reprise

I det forrige rekordåret 2018 ble det registrert drøyt 2000 skog- og gressbranner her i landet.

– Vi må gjøre det som er mulig for å unngå at vi når opp på dette nivået i år. Derfor oppfordrer vi alle som ferdes i skogen om å være varsomme og følge instruksjoner fra lokale myndigheter.

Ni av ti skogbranner starter på grunn av menneskelig aktivitet, og friluftsfolket er en viktig målgruppe i opplysningsarbeidet for økt aktsomhet ved ferdsel i skog og mark.

Også skogsdrift kan innebære betydelig risiko for antennelse av brann når det er tørt, så forebyggende innsats og bevisstgjøring innen berørte bransjer har høy prioritet.

Per Asbjørn Flugstad er administrerende direktør i Skogbrand.

Risikoområdene utvides

– Akkurat nå er det spesielt på Østlandet og i Agder det er svært tørt, slik at farevarsel for skogbrann er utsendt. Men i ukene fremover vil risikoområdene gradvis utvides, sier Flugstad.

Midt på sommeren vil skogbrannfaren kunne berøre alle landsdeler.

Forsikringsselskapet Skogbrand formidler hvert år et betydelig antall beredskapspakker til virksomheter innen skogsdrift. Pakkene består av en fylt vanndunk, spredekanne, spade og en såkalt skogbrannstryker, som benyttes til å kvele brann.

– Når det gjelder turfolk, er det viktig at de overholder bålforbudet og utviser generelt høy aktsomhet. Et godt råd er ellers å laste ned 113-appen, som er en effektiv tjeneste også for varsling av skogbrann. Den gjør det mulig å se hvor du ringer fra, slik at stedsangivelsen blir nøyaktig, avslutter han.