Går imot EU-forslag om kutt i hogst - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Går imot EU-forslag om kutt i hogst

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er helt klare på at Norge vil samarbeide med andre skogland i EU om alternative forslag for hvordan skogen skal regnes inn i klimaregelverket. Det er vi svært glade for, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om hvordan CO2-utslipp og CO2-opptak i skog skal inkluderes i arbeidet med å nå klimamålene i Paris-avtalen. Forslaget vil i praksis bidra til å begrense hogsten, fordi man legger til grunn en historisk referansebane for hvor mye som kan hogges. Hogger man mer enn det referansebanen tilsier, blir det regnet som utslipp.

Forslaget har skapt sterke reaksjoner i mange av EUs medlemsland, og var tema på Nordisk ministerråds møte i Ålesund forrige uke. På ministermøtet deltok også representanter for skogeierne i Sverige, Finland, Danmark og Norge.

‐ Skal vi lage ein ny bioøkonomi, og i sterkare grad erstatte fossile kjelder med fornybare, må vi klare å forvalte skogen slik at han både er ein viktig karbonbindar og eit viktig grunnlag for verdiskaping, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Nationen.

Internasjonal koordinator for Lantbrukarnas Riksforbund, Lennart Ackzell, beskriver forslaget som direkte fiendtlig mot skogbruket. ‐ Vi må jo verte kvitt avhengnaden av det fossile, og det gjer vi gjennom å bruke det grøne kolet frå skogen. No vert det motarbeidd av eit forslag som i grunn handlar om å avgrense avverkninga av skogen, seier Ackzell til Nationen.

Norges Skogeierforbund mener EU-kommisjonens forslag vil være katastrofalt for skogbruket. Skogeierforbundet er veldig glad for at regjeringen så tydelig sier at den vil samarbeide med andre skogland i EU om alternative løsninger til EU-kommisjonens forslag, noe regjeringen også understreket i Klimameldingen.

‐ EU-kommisjonens forslag innebærer en sterk begrensing i landenes muligheter for å øke hogsten innenfor bærekraftige rammer. Dette vil være ødeleggende for skogens muligheter i klimasammenheng, sier Lahnstein.  Vi der derfor svært glade for at regjeringen vil gå sammen med andre skogland, som Sverige og Finland, for å finne en annen løsningen enn det EU-kommisjonen foreslår, understreker Lahnstein.