Glommen Mjøsen Skog blir hovedeier i GM Skogsdrift - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Glommen Mjøsen Skog blir hovedeier i GM Skogsdrift

Glommen Mjøsen Skog går inn som 80 prosent eier i skogsentreprenørbedriften GM Skogsdrift.

– Slik sikrer vi kapasitet, rekruttering og faglig utvikling sammen med en robust aktør som ligger i front på mange områder, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi har ønsket oss en sterk og solid medspiller i en kapitalkrevende bransje, og det har vi til fulle fått gjennom Glommen Mjøsen Skog, sier Gunnar Filtvedt, som er daglig leder, nåværende eneeier og gründer av GM Skogsdrift.

GM Skogdrift har verksted og kontor på Rena i Åmot kommune, og driver i dag skogsdrift fra Stange i sør til Rendalen nord. Hovedoppdragsgiver er Glommen Mjøsen Skog, og selskapet har 30 ansatte. Det er 12 hogstlag bestående av hogstmaskinfører og fører av lassbærer.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog sier at kjøpet av det veldrevne og godt renommerte selskapet er viktig for å bygge kapasitet for avvirkning i framtiden.

– Vi ser at entreprenørbransjen i skogen er og vil være i endring. Det foregår en omfattende og viktig utvikling, som vi aktivt ønsker å bygge opp under. Vi tar nå offensive grep for å utvikle og øke entreprenørkapasiteten. Samtidig vil vi sammen med GM Skogsdrift intensivere arbeidet med rekruttering, digitalisering og kvalitetssystemer. Det mener vi vil styrke hele samarbeidet mellom oss og entreprenørleddet. GM Skogsdrift er en sterk aktør som ligger i front på mange områder, og vi ønsker å bygge selskapet videre, sier Nordtun.

Dyktige ansatte og sterk bedriftskultur

Nordtun legger vekt på at GM Skogsdrift har en sterk bedriftskultur og dedikerte personer i alle ledd, noe som også skal kjennetegne GM Skogsdrift i framtiden.

Gunnar Filtvedt understreker også dette: – Vi i GM Skogsdrift er folka som blør for drakta! sier Filtvedt, som fortsetter som daglig leder i den nye eierkonstellasjonen.

– At vi får med oss Glommen Mjøsen Skog gir grunnlag for en spennende utvikling for oss. Vi ser fram til å videreutvikle selskapet sammen med vår nye, store samarbeidspartner, sier Filtvedt.

God stemning da det nye eierskapet ble presentert på allmøte for de 30 ansatte i GM Skogsdrift i verkstedet på hovedbasen på Rena i Østerdalen. Foran: Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog og daglig leder Gunnar Filtvedt i GM Skogsdrift. Foto: Hans Haug

Nye løsninger

Nordtun ser muligheter for effektivisering i grensesnittet mellom entreprenør og Glommen Mjøsen Skog som oppdragsgiver.

– Dette vil komme våre andelseiere og samarbeidende entreprenører til gode, sier han.

Han legger vekt på at vi framover ventelig vil se et større mangfold i entreprenørleddet både når det gjelder eierkonstellasjoner og driftsmodeller. Glommen Mjøsen Skog tar med dette et steg inn på eiersiden i starten av verdikjeden.

– Vi har god erfaring i å eie virksomheter i verdikjeden, eksempelvis som majoritetseier i Moelven Industrier. Vi har lang erfaring med å balansere rollen som eier og markedsaktør. Det blir like viktig her, sier Nordtun.

Rigger for videre vekst

Oppkjøpet vil ikke få konsekvenser for øvrige samarbeidende entreprenører:

– Bransjen trenger mange engasjerte eiere som vil ta del i verdiskapningen i en bærekraftig sektor. Vi har avtaler med en rekke dyktige skogsentreprenørbedrifter, og ønsker å videreføre og videreutvikle denne typen samarbeid, sier Gudmund Nordtun.

Styreleder Heidi Hemstad mener oppkjøpet er et vesentlig grep for å lykkes på kort og lang sikt, og at det vil bidra til selskapenes videre vekst og utvikling.

– Glommen Mjøsen Skogs involvering i entreprenørleddet styrker oss i vår hovedoppgave, nemlig å skape verdier i skogen og bidra i andelseiernes samlede verdiskaping, sier Hemstad.

Bygge kompetanse

GM Skogsdrift har en lang og stolt historie. Gunnar Filtvedt etablerte selskapet på Rena i 1992 sammen med en annen eier, og det var da to ansatte og to maskiner. Filtvedt tok over som eneeier i 1994, og det har vært en gradvis utvikling til dagens 27 maskiner og 30 ansatte i skogen. Selskapet avvirker årlig ca. 350.000-400.000 m3 skog, og hadde en omsetning på ca 76 millioner kroner i 2022.

– Vi setter fagkunnskap høyt, og har sterkt fokus på kvalitet og virkeutnyttelse. Vi har vunnet mange store anbud for blant annet Forsvaret og almenninger, og vil med det nye eierskapet fortsette å bygge kompetanse og posisjoner, sier Filtvedt.

Skogsjef Torgrim Fjellstad (til venstre) legger vekt på mulighetene for effektivisering i grensesnittet mellom entreprenør og Glommen Mjøsen Skog som oppdragsgiver, og at dette vil komme andelseiere og samarbeidende entreprenører til gode. Her etter møte med Gunnar Filtvedt om den nå inngåtte avtalen.