Glommen Mjøsen Skog SA søker industriell partner - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Glommen Mjøsen Skog SA søker industriell partner

Glommen Mjøsen Skog SA har sendt ut ny pressemelding om bruk av forkjøpsretten i Moelven Industrier ASA.

Pressemelding fra Glommen Mjøsen Skog SA:

Glommen Mjøsen Skog SAs forkjøp har ryddet eiersiden i Moelven Industrier ASA i løpet av helgen. En foreløpig oppsummering av resultatet etter at Glommen Mjøsen erklærte forkjøpsrett på fredag, er at Glommen Mjøsen Skog SA vil bli eier av noe over 71% av aksjene i Moelven Industrier ASA.

Det er kun Viken Skog som benytter sin forkjøpsrett. Viken Skog vil da få en eierandel på noe over 20%. AT Skog har fra før en eierandel på rundt 7%. Øvrige eiere har under 0,5%.

– Dette er et resultat som forventet. Vårt initiativ har sørget for en betydelig klarere eiersituasjon i Moelven Industrier ASA og vi er så langt fornøyde med det vi har oppnådd. Vi vil også utløse tilbudsplikt på aksjene som de resterende eiere har. Vi tar sikte på å komme tilbake med mer informasjon om denne prosessen i februar, sier Gudmund Nordtun som er adm. direktør i Glommen Mjøsen Skog SA i en kommentar.

Eierstrukturen i Moelven Industrier ASA har lenge vært lite tilfredsstillende. Eidsiva og Felleskjøpet har i flere år ønsket å selge sine aksjer som til sammen utgjorde ca. 40%.

– Eidsiva og Felleskjøpet har hele tiden vært utviklingsorienterte og konstruktive eiere, også etter at det ble klart at de ønsket seg ut, understreker Nordtun. – Men de har ikke akkurat vært i en ønskesituasjon. Glommen Mjøsen Skog SA ønsket ikke å havne i samme situasjon. Vår analyse og konklusjon tilsa at vi over tid ville miste innflytelse og styring i Moelven Industrier ASA. Nå er vi i en mye bedre situasjon.

– De eierne som er med videre ønsker et sterkt Moelven Industrier. Videre er eiersiden oversiktlig. Nå kan vi i dialog med de aksjonærene som velger å bli med videre utnytte kraften til å skape en ny og framtidsrettet eierstruktur i Moelven Industrier ASA. Vi har gjennom dette grepet sikret en fleksibel og god finansiering som gir oss den tiden vi trenger til å områ oss og jobbe godt med eierstrukturen, sier Gudmund Nordtun.

Glommen Mjøsen Skog SA signaliserte tydelig før helgen at målet med å benytte forkjøpsretten ikke var å få høyest mulig eierandel i Moelven Industrier. Målet var å beholde posisjonen som toneangivende eier. Når resultatet nå viser at vår eierandel blir godt over 70%, finnes det flere aktuelle løsninger.

– En industriell partner er ønskelig. Å invitere inn våre andelseiere til å investere sammen med Glommen Mjøsen Skog SA vet vi også at mange andelseiere ønsker. Videre er vi heller ikke fremmed for finansielle eiere. Etter at det ble utløst usikkerhet om eiersituasjonen, har vi fått flere henvendelser fra industrielle og finansielle miljøer som ønsker å drøfte videre eiermessig samarbeid med oss. Men først må vi gjennomføre tilbudsplikten og se om vi får ytterligere aksjer. Først da kan vi legge strategier for det videre arbeid, tilføyer en fornøyd styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen SA.

For ytterligere informasjon:

Gudmund Nordtun, adm. direktør, Glommen Mjøsen Skog SA, mobil 957 23 290, e-post: gn@glommen-mjosen.no

Terje Uggen, styreleder, Glommen Mjøsen Skog SA, mobil 957 69 276, e-post: terje.uggen@veldre-almenning.no

Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk direktør, mobil 901 84 759, e-post: gg@glommen-mjosen.no