Gode nyheter om de europeiske regnereglene for skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Gode nyheter om de europeiske regnereglene for skog

Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er nå ferdige, med et positivt resultat for skogen.

Betydningen av å kunne bruke trevirke i klimasammenheng er nå vektlagt sterkere enn hva EU-kommisjonen opprinnelig foreslo. De skoglige referansenivåene beholdes, man beholder forslaget om kompensasjonsordning og ordet «intensitet» tas bort. Dette betyr at medlemslandene, samt Norge, får større frihet i å fastsette referansebanen. Dermed kan man utforme referansebanen slik at man i større grad tar hensyn til mulighetene for økt avvirkning i framtiden.

‐ Dette er veldig positivt, og det er avgjørende at norske myndigheter nå utnytter dette handlingsrommet, slik at skogens muligheter i klimasammenheng kan utnyttes fullt ut, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

‐ Vi er glade for den formidable innsatsen våre representanter i organisasjonen for det europeiske familieskogbruket (CEPF) har gjort i denne saken, sier Lahnstein.