Godt møte med næringsministeren - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Godt møte med næringsministeren

Tirsdag hadde Norges Skogeierforbund møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og LMDs politiske rådgiver Rikard Gaarder Knutsen.

Representanter for embetsverket i begge departementene var også tilstede.

‐  Vi hadde en god samtale om hvordan næringen og myndighetene kan samvirke om å øke verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser i Norge, basert på råstoffet fra skogen, sier Veum.

I dag eksporteres omlag 40 prosent av tømmeret. Det er en situasjon som den enkelte skogeier kan leve med, men Norge taper mye på at tømmeret går ut av landet, i stedet for å bli foredlet her.

‐ Vi ønsker oss et målrettet samarbeid med regjeringen for å fokusere på økt foredling i Norge.

Det er mulig å bruke mer av den norske skogen innenfor bærekraftige rammer, og vi kan faktisk øke bruken av biomasse med 65 prosent.

‐ Det er stor optimisme rundt skognæringens rolle i det grønne skiftet.

‐ Regjeringen har gjort mye bra for næringen, blant annet ved å satse på transport og skogsbilveger, og å sette omsetningskrav på biodrivstoff, sier Veum.