Har fordelt 53,3 mill til tømmerkaier - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Har fordelt 53,3 mill til tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Ifølge en pressemelding fra Landbruksdirektoratet er det følgende tømmerkaier som har fått tilskudd i 2019:

  • Børøya (Hadsel kommune)
  • Storskjæret (Steigen kommune)
  • Samnøy (Fusa kommune)
  • Risøyhamn (Andøya kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad
  • Drammensregionens virkesterminaler (Lier kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad

30 kaiprosjekter siden 2011

Siden ordningen med støtte til bygging av tømmerkaier startet i 2011, er det til sammen gitt tilskudd til nærmere 30 kaier, fra Drammen i sør-øst til Lenvik i Troms. Kaiene som er bygd eller under planlegging og bygging, har en samlet byggekostnad på nærmere 700 mill. kroner. Av dette utgjør støtten fra staten omkring 340 mill. kroner.

Mange av kaiene dekker flere funksjoner, men tømmertransport har gjennom tinglyste bruksrettsavtaler prioritet på kaiene som har fått og får støtte.

Bidrar til økt aktivitet i kystskogbruket

‐ Om det ikke er tømmerkaiene sin fortjeneste alene, så har avvirkningen i mange av kystfylkene økt formidabelt de siste åra, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

For kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark, har avvirkningen av gran doblet seg de siste ti åra, fra 1 mill. til 2 mill. kubikk per år. På Vestlandet har avvirkningen av gran nær på blitt tredoblet i samme periode.

‐ Siden det til dels finnes lite lokal skogindustri langs kysten, så har selvsagt tømmerkaiene vært et viktig bidrag for å sikre avsetning, konkurransedyktige tømmerpriser og kostnadseffektiv transport av tømmeret til skogindustrien. Mye er nå bygd ut og vi nærmer oss en tilfredsstillende kaistruktur, men i noen områder er det nok fortsatt rasjonelt å etablere en ny tømmerkai før strukturen er komplett, avslutter Gjellan.