Massiv motstand mot ulvevedtaket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Massiv motstand mot ulvevedtaket

Dagens demonstrasjon mot regjeringens ulvevedtak ble en massiv markering med overveldende deltakelse og stort engasjement. Kravet fra motstanderne er unisont: Omgjør vedtaket i dag!

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Ingen greide å telle eksakt det massive folkehavet, men anslagene tilsier at minst 1500 deltakere hadde møtt opp for å vise sin motstand, eller det man trolig kan karakterisere som avsky, mot det vedtaket regjeringen og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fattet rett før jul – om å stoppe lisensjakta på ulv øst for Glomma.

Flere skogeiere, jegere og bønder fra både i Trøndelag, Hedmark/Oppland, Akershus og Østfold hadde tatt turen til Oslo for å uttrykke sin misnøye, og blant de engasjerte skogeierne Magasinet Skog traff på Eidsvoll plass var Per Tore Indset fra Elverum og Tollef Lau fra Rendalen – begge medlemmer i Glommen Skog.

– Vi er her for å gi uttrykk for vår mistillit mot regjeringen. Jeg har sjelden blitt så skuffet og forbannet som da jeg fikk høre om dette før jul, forteller Indset. Lau nikker samtykkende og understreker at dette oppleves som et grovt overgrep mot ham som næringsdrivende. Han er både skogeier og bonde og føler nå at livsgrunnlaget på gården er truet.

– Jeg har storfe, ikke sau, men tør likevel ikke slippe dyra ut på utmarksbeite. De må gå i inngjerdet innmark dersom man skal føle seg trygg på at de ikke blir angrepet av rovdyrene, sier han til Skog.

Både Indset og Lau innrømmer at de er prinsipielle motstandere mot ulv, både hva gjelder et bestandsmål for ynglende ulv i Norge og en egen ulvesone som i dag, men at de nå var i ferd med å forsone seg med og akseptere det vedtaket Stortinget hadde fattet – som en levelig kompromissløsning.

– Derfor blir vi ekstra provosert når regjeringen kommer tilbake og ikke respekterer Stortingets beslutning. Det virker som Helgesen og juristene tolker både stortingsvedtaket og regelverket akkurat slik det passer dem, og bare overkjører alle oss som står plantet med begge beina i det som nå i realiteten blir et ulvereservat. Vi kommer til å tape store penger på tap av beitemuligheter, jaktutleie og får også selv en mindre elgstamme å jakte på. Dette er et grovt overgrep mot oss grunneiere som prøver å skape oss et livsgrunnlag på landsbygda, sier de to unisont.

De får støtte av Jo Petter Grindstad, som er næringspolitisk rådgiver i Glommen Skog. – Glommen Skog har vært motstandere av å re-introdusere ulv i Norge. Vi har også vært mot et bestandsmål for ynglende ulv som egen målsetting og ulvesonen, helt siden disse vedtakene ble fattet på slutten av 1990-tallet. Men i demokratiets ånd har også vi gått inn for at man kan leve med en viss tilstedeværelse av ulv – innenfor de rammene som Stortinget var blitt enig om. Vi føler vi har strukket ut ei hånd for å bilegge en vanskelig politisk strid, og føler oss derfor direkte overkjørt når regjeringen selv ikke føler seg forpliktet til å overholde det vedtaket som stortingsflertallet har lagt til grunn. Derfor mobiliserer vi nå kraftig, og i Hedmark kommer alle skogs- og landbruksorganisasjonene nå igjen til å gå sammen og finne en felles strategi for hvordan vi skal jobbe videre mot dette vedtaket. Denne kampen skal og må vi vinne, og den har bare så vidt startet, forsikrer Grindstad.

Anslagsvis 1500 deltakere sa tydelig i fra om hva de mener om ulvevedtaket.

Fra skogeiernes organisasjoner holder både Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund og Gaute Nøkleholm i NORSKOG appell på Eidsvolls plass, før et langt protesttog gikk fra Stortinget til Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens Gate.

Både Lanstein og Nøkleholm er klokkeklare på at vedtaket fra Vidar Helgesen og regjeringen er en politisk beslutning – ikke en ren juridisk vurdering. Lahnstein sier i sin appell at det hele framstår som et rent bestillingsverk fra statsråden til lovavdelingen i Justisdepartementet, og at Helgsen her skyver jussen foran seg.

Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund holder appell.
Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund holder appell.

Lahnstein sier at Bernkonvensjonen åpner for også å ta hensyn til andre forhold, som for eksempel å avverge skade på avling, skog og andre former for eiendom, samt at det i forarbeidene til naturmangfoldloven er slått fast at dagens bestandsmål ikke er i strid med bevaringsmålet for arter i naturmangfoldloven eller internasjonale forpliktelser som Bernkonvensjonen. Dette høster han både applaus og positive tilrop for fra forsamlingen.

Gaute Nøkleholm i NORSKOG peker på at regjeringen med dette vedtaket ser bort fra all skade ulven gjør utenfor den vedtatte ulvesonen og at de også overser alle verdier som går tapt i skogen og landbruket.

– Sauenæringen er ikke alene. For oss skogeiere representerer vedtaket et angrep på den frie eiendomsretten og vi taper for eksempel store summer på jaktutleie og at det blir færre hjortedyr i skogene, slår han fast.

– Skal en seriøs ulveforvaltning fungere i Norge, må folk på landsbygda ha tillit til den politikken som føres. Det har de ikke lenger nå, og regjeringen er i ferd med å skape en konflikt som bare blir større og større jo lenger de venter med å gå tilbake på dette vedtaket. Derfor vil jeg anmode regjeringen om å ta til vett – og endre dette vedtaket i dag, sier Nøkleholm – til stor jubel fra forsamlingen.

Toget av ulvemotstandere ble nærmest en sammenhengende kjede fra Eidsvolls plass, gjennom Karl Johansgate og ned til Kongens gate, der Klima- og miljødepartementet har sine lokaler.
Toget av ulvemotstandere ble nærmest en sammenhengende kjede fra Eidsvolls plass, gjennom Karl Johansgate og ned til Kongens gate, der Klima- og miljødepartementet har sine lokaler.