Hedret for årets beste masteroppgave - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hedret for årets beste masteroppgave

Simen Løken fra Trysil stakk av med den gjeve prisen for årets beste masteroppgave i skogfag ved NMBU. Seks andre flinke skogstudenter fikk også utdelt 50.000 kroner i stipend fra Skoglauget.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Dette var overraskende. Jeg var godt fornøyd med masteroppgaven jeg levert i vår, men at den skulle bli kåret til årets beste tenkte jeg aldri på, innrømmer en glad og stolt Simen Løken, til Magasinet Skog. Tidligere i dag, mottok 27-åringen utmerkelsen «årets masteroppgave» og en sjekk på 50.000 kroner fra Skoglauget. Premien ble delt ut av landbruksminister Jon Georg Dale på statsrådens kontor i Oslo.

Simen forteller at han har gått alle de fem studieårene (3 år bachelor og 2 år master) på skogfag på NMBU i Ås, men at han i tillegg har årsstudium i skog fra Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad.

– Jeg har trivdes veldig godt både på Evenstad og Ås, og har fått mange venner i studiemiljøene her, sier han. Når det gjelder det faglige i studiene, mener Simen at det er en ideell kombinasjon å få den litt mer praktiske skogbruksundervisningen på Evenstad i kombinasjon med et tyngre akademisk studie ved NMBU, slik han har gjort.

– Da får man i pose og sekk, og en veldig allsidig skogutdanning, konkluderer den unge forstkandidaten.

Masteroppgaven til Simen handlet også om det praktiske skogbruket, nærmere bestemt effekten av markberedning, næringsstatus og kortdagsbehandling ved planting av gran.

Han forteller at han plantet ut et plantefelt med gran på et hogstfelt nær Kongsvinger i 2015, og fulgte plantene gjennom den første vekstsesongen for å se hvordan blant annet næringsgrunnlaget i plantene, markberedning, og kortdagsbehandling hadde blant annet på rotutviklingen, diametervekst, høyde og avgang/overlevelse på plantene.

– Kort oppsummert fant jeg ut at planter med høy næringsstatus hadde en marginal høyere overlevelse og vekst, men at planter med lav næringsstatus ble beitet mindre av gransnutebille enn planter med høy næringsstatus, forklarer han overfor Skog.

Uansett satte næringen stor pris på forskningen han har utført gjennom sin masteroppgave, og en enstemmig jury mente at Simen Løken hadde levert kullets beste masteroppgave. Dermed ble det han som i år stakk av med sjekken på 50.000 kroner, som årets masteroppgave belønnes med fra Skoglauget.

Simen er oppvokst på en gård med spælsau og skog i Trysil og har gjennom hele oppveksten vært med i skogen, både med planting, ungskogpleie, rydding etc.

Etter studiene har han hatt et engasjement i jobbet noen måneder for Mjøsen Skog som takserer for skogbruksplandokumentasjon. Fra 1. november begynte han i ny jobb som rådgiver i skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad kommuner i Østfold.

– At jobben innebærer en kombinasjon av skog og vilt, passer den ivrige jegeren utmerket. På fritiden er jeg mye ute i skog og fjell på jakt etter elg, rådyr, rev, fugl og annet småvilt, forteller han.

Dessuten får han tatt i bruk mye av skogteorien i jobben umiddelbart.

– Det er spennende. Jeg er i en opplæringsfase nå, og gleder meg til å ta fatt på en lang og forhåpentligvis god karriere i skogbrukets tjeneste, sier han fornøyd.

I tillegg til kåringen av årets beste masteroppgave, ble det også i dag delt ut stipender til de seks beste studentene fra årets avgangskull på masterstudiet i skogfag ved NMBU. De seks som også fikk hver sin sjekk med 50.000 kroner fra Skoglauget, utdelt av Jon Georg Dale, var:

  • Haldis Linde Lie fra Kristiansand S,
  • Lars Halvor Bjørbæk fra Skien,
  • Bente Husby fra Skaun,
  • Henrik Tvengsberg fra Grue Finnskog,
  • Andreas Furnes Fjærli fra Valsøyfjord og
  • Martin Bråthen fra Setskog.

Masteroppgaven til Simen Løken kan lastes ned her: 

Juryens begrynnelse for kåringen av årets masteroppgave finner du her:

Les også om kåringen av årets master og stipendutdelingen på Landbruks- og matdepartmentets nettside: