Elverum har mest hogst - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Elverum har mest hogst

Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men tallet på skogeiendommer med hogst ligger stabilt.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

I 2019 ble det hogget tømmer for salg på cirka 13 900 eiendommer. Det tilsvarer elleve prosent av skogeiendommene. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I gjennomsnitt ble det hogget 810 kubikkmeter tømmer på disse skogeiendommene i 2019.

Skogeierne i Hedmarkområdet hogde mest med et snitt på 1200 kubikkmeter. I de siste ti årene har det blitt solgt tømmer fra 47 750 av de 125 000 skogeiendommene her i landet. Samlet hogst til industriformål i 2019 var på rekordhøye 11 millioner kubikkmeter. Kongsvinger og Elverum er de kommunene som topper statistikken på avvirkning. Skogeiere fra Elverum leverte 340 000 kubikkmeter tømmer til industrien i 2019.