Hønefoss-Follum elektrifiseres - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hønefoss-Follum elektrifiseres

Bane NOR skal elektrifisere industrisporet mellom Hønefoss og Follum i Ringerike kommune. Prosjektet starter senhøsten 2018 og er planlagt ferdig sommeren 2019.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Når tømmeret kan fraktes med elektrisk lokomotiv, vil skogindustrien spare tid og penger, og mer gods vil gå på jernbane. I dag går tømmertransporten med diesellokomotiv mellom tømmerterminalen på Follum og Hønefoss stasjon. På denne strekningen blir det i år transportert om lag 230 000 m3 tømmer, som tilsvarer 5 200 fulle lastebiler eller nesten 1 million trær. Det skriver Bane Nor i en pressemelding.

‐  Elektrifisering er viktig for en miljøvennlig og kostnadseffektiv tømmerterminal. Nå trenger ikke togselskapene lenger å dra med et eget diesellokomotiv på hele strekningen for å få toget inn og ut fra Hønefoss stasjon til Follum. Det gjør toget mer konkurransedyktig på kortere strekninger og vil bidra til å flytte mer gods fra bil til jernbane. Elektrifisering vil også øke fremføringshastigheten til Follum gjennom kortere skiftetid inn og ut av Hønefoss stasjon, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud.

Thomas Rotherud, daglig leder i Viken Logistikk.

For Bane NOR er det et mål å legge til rette for at gods kan fraktes på jernbane. Omleggingen fra diesel- til elektriske tog betyr dessuten redusert støy og mindre utslipp, til glede for naboene og miljøet, sier prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen i Bane NOR.

Når anlegget står ferdig vil det fortsatt kjøre noen dieseltog på strekningen, men betydelig færre enn i dag.

Rundt 100 master med ledning for kjørestrøm skal monteres på den 2,7 kilometer lange strekningen.

‐ Vi starter med å bore hull til mastefundamentene. Over nyttår skal master og kontaktledning monteres, og til sommeren skal anlegget stå ferdig, forteller Søgnen.