Honne på Biri skal selges - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Honne på Biri skal selges

Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne. Behovet for kurslokaler er lite nå som det meste av kursingen skjer via nett.

Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer. Skogbruket Kursinstitutt (Skogkurs) står for daglig ledelse, og er største eier (35 %).

Skogbrukets Konferansesenter ble etablert og bygget på starten av 70-tallet, og tatt i bruk i 1972. Den gangen var internat med overnatting og bespisning en integrert del av Skogkurs sin drift. I årenes løp er bygningsmassen utvidet, og bruken endret. I 1992 ble Honne hotell og konferansesenter AS skilt ut som eget driftsselskap og drives som et frittstående hotell. Eiendomsselskapet er 100 % eier av hotellet.

Ikke lenger behov for lokalene

Skogkurs sin kursvirksomhet skjer i dag i stor grad ute hos kundene og via nett, og har dermed i liten grad behov for hotellet på Honne. På grunn av denne driftsendringen og Skogkurs sitt behov for å fokusere på kjernevirksomhet, har eierne av eiendomsselskapet besluttet å selge.

Eiendommen har et areal på 240 dekar med ca. 6000 m2 bygningsmasse som i dag leies ut til Skogkurs og det heleide driftsselskapet Honne hotell og konferansesenter AS, samt noen andre mindre leietakere. Bygningsmassen inneholder blant annet 33 kontorer, 66 hotellrom, moderne auditorium for ca. 170 personer, 4 konferanserom, stor spisesal mv. I tillegg kommer en egen hytte for spesielle arrangementer, og arealer med potensiale for fremtidig utbygging. Eiendommen er i god stand, men med oppgraderingsbehov avhengig av ny eiers planer for eiendommen.

Beliggenheten er sentral i Mjøsområdet og nær mulig fremtidig sentralsykehus for Innlandet.

Skogbrukets Konferansesenter AS har startet forberedelser til salg, og vil i løpet av kort tid velge megler for bistand i prosessen.