Høyesterett: Fellingen av ulv i Letjennareviret var lovlig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høyesterett: Fellingen av ulv i Letjennareviret var lovlig

– Det er svært viktig at bestanden i ulvesonen kan reguleres når bestandsmålet er nådd, sier Skogeierforbundets Per Skorge.

Dyrevernorganisasjonen NOAH som hadde gått til sak mot staten for fellingen av Letjenna-flokken, tapte i Høyesterett. Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeierforbund har vært partshjelper for staten i saken.

– Det har vært et viktig bidrag for at saken nå endte med fullt gjennomslag i Høyesterett. Advokatene Stein Erik Stinessen og Espen Andreas Volden fra Advokatfirmaet Lund & Co har bistått oss som partshjelpere. Vi er svært tilfredse med den jobben disse har gjort på vegne av utmarkskommunene og grunneierne. Dette viser at ulvesonen ikke skal være et reservat for ulv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Ulvebestanden hadde gjennom mange år vært over bestandsmålet på 4-6 årlige ynglinger. Når bestandsmålet er nådd, senkes terskelen for lisensfelling. Hensynet til befolkningen og næringsinteressene skal da vektlegges. Denne lovtolkningen er nå stadfestet av Høyesterett.

– Det er viktig at Høyesterettsdommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen. Det vil gi en mer forutsigbar ulveforvaltning i framtiden, sier Skorge.

Her finner du avgjørelsen i sin helhet.