Hva skal vi leve av? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hva skal vi leve av?

På et frokostseminar hos tankesmien Agenda hadde Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog fått med tre av landets absolutte mest sentrale politiske aktører til for å drøfte hva som skal til for å øke den industrielle verdiskapningen i Norge etter oljealderen.

«Mens Sverige og Danmark investerer voldsomt i ny industri, er Norge i dag en sinke. Oljeinntektene synker. Vi må sørge for at det finnes kapital og gjøres investeringer som skaper nye industribedrifter og arbeidsplasser Norge kan tjene penger på.

Hva er status? Hvor skal framtidas arbeidsplasser komme? Hvor mye av samfunnets investeringer går til fastlandsindustrien? Hvilken rolle skal politikken og staten spille? Er næringsnøytraliteten død?», lød utfordringene i invitasjon.

Onsdag morgen arrangerte Norges Skogeierforbund, sammen med Norskog og Statskog et frokostseminar om nødvendig verdiskaping i Norge. Tre av landets mektigste premissleverandører hadde prioritert denne muligheten. I panelet satt både Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, adm.dir. i NHO, Kristin Skogen Lund og nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen (som trolig velges til ny LO-leder om kort tid).

 De over 200 fikk høre at Staten må være en mer aktiv samarbeidspartner for næringslivet. I tillegg til å sikre at de generelle rammebetingelsene er slik at kapitalen flyttes fra investeringer i bolig til industri, understreket NHO, LO og Ap at staten må bidra til å utvikle nye markeder. Skogen Lund tok til orde for at det må lages «masterplaner» hvor ulike tiltak sees i sammenheng for å fremme innovasjon og industriell utvikling. Gabrielsen fulgte opp med å peke på at det offentlige både gjennom sine innkjøp og ved å sette tekniske standarder kan bidra til å drive frem nye løsninger og det ikke minst ligger store muligheter innen økt bruk av tre i bygg.

Det er helt feil å kalle det for «oljeeventyret», sa Gahr Støre. Det er ikke noe eventyr, men et resultat av at offentlige myndigheter torde å ta djerve beslutninger på 70-tallet. Fremover må Staten innta en lignende rolle.

 Vi vil få mange nye bedrifter, men veldig mange av arbeidsplassene og verdiskapningen som vil komme ligger i å videreutvikle, det vi allerede er gode på, sa Skogen Lund.

 På oppdrag fra Skogeierforbundet, Norskog og Statskog arbeider AgriAnalyse med en rapport som skal se på hvor kapitalstrømmene går i det norske samfunnet og hvordan industriinvesteringene utvikler seg. Daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug og sjefsøkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andersen innledet før paneldiskusjonen, ved å peke på at sysselsettingsgraden er fallende, det skapes få nye jobber i privat sektor og at aktivitetsnivået i økonomien holdes oppe gjennom økt gjeldsoppbygging og høyt nivå på offentlige investeringer og forbruk. .

– Fastlands-Norge har et stort og økende handelsunderskudd. Investeringene i fastlands-Norge er fortsatt altfor lave, selv etter at offshorebransjen har bremset kraftig opp, sa administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein i sin innledning.

 Han var svært fornøyd med at noen av landets tyngste meningsbærere stilte opp.

          Det er avgjørende for oss at de muligheter og utfordringer vår næring og Norge står overfor blir løftet opp i den offentlige debatten, sier Lahnstein.