Hvor ble det grønne skiftet av? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Hvor ble det grønne skiftet av?

Årsmøte i Norges Skogeierforbund etterlyser handlekraft fra regjeringen i arbeidet med å realisere det grønne skiftet og å utnytte skogens mange muligheter. Skognæringen kan firedoble sin omsetning og samtidig bidra til å redusere klimagassutslippene tilsvarende 20 prosent av de nasjonale utslippene.

Vi må skape et bærekraftig samfunn der vi gradvis fjerner alle fossile klimagassutslipp, og erstatter produkter basert på fossile og ikke-fornybare kilder med fornybare produkter laget blant annet av skogsråstoff.

Norge må være frempå for å sikre at fremtidens grønne kompetansemiljøer og arbeidsplasser utvikles her, slik at vi ikke kun blir en leverandør av bærekraftig skogråstoff til industrien i våre naboland.

Den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, Skog22, ble lagt fram i januar 2015. Til tross for at strategien var bestilt av regjeringen har vi så langt ikke sett noen oppfølging. Det blir henvist til ny skogmelding. Regjeringen har nå varslet at den utsetter fremleggelses av meldingen enda en gang. Regjeringens bioøkonomi-strategi, som skulle komme før jul 2015, er også utsatt til høsten.

Et flertall på Stortinget har nylig gått inn for 10 % vern av norsk skog, i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding om naturmangfold. Mer vern vil virke negativt i klimasammenheng og redusere grunnlaget for å skape verdier og sysselsetting. Vern er en nødvendig del av en helhetlig skogpolitikk, men må være basert på faglige vurderinger av hva som faktisk er nødvendig for å sikre viktige naturverdier.

Regjeringens manglende handlekraft står i skarp kontrast til det som skjer i vårt naboland, Finland. Her satser næring og myndigheter i fellesskap og det investeres titalls milliarder i skognæringen. Den finske regjeringen legger klare strategier som følges opp. Finland gjør dette fordi det er lønnsomt, de trenger arbeidsplasser og de skal forholde seg til internasjonale klimamål. Det samme burde vi gjøre i Norge.

Årsmøte i Norges Skogeierforbund oppfordrer den norske regjeringen til å følge Finlands eksempel. Det bør settes klare mål for utviklingen av næringen, det bør lages konkrete tiltakspakker, det må være en klar arbeidsfordeling og måling av om mål er nådd og det må være en struktur for systematisk dialog og samarbeid mellom myndighetene og næringen.

Skognæringen vil mer enn gjerne bidra til å løse våre store klimautfordringer og skape økt bærekraftig sysselsetting. Det meste av jobben skal vi gjøre selv – men myndigheter og politikere må spille på lag med oss.