Ikke kast søppel i naturen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ikke kast søppel i naturen

I øyeblikket er hovedfokus på å unngå brann i skogen, men folk som kaster fra seg søppel i naturen, er også en bekymring og et problem for grunneierne.

Av: Anders Hals
access_time Publisert

Skogsbilveier gir folk flest tilgang til skog og utmark. Er ikke veien stengt for biltrafikk, kan man – gjerne mot bompenger, stort sett kjøre med bil til fiskevann, bær- og jaktmarker osv. Tilbudet er fint, men tilbyder får altfor ofte med på kjøpet forsøpling – i form av «gjenglemt» eller dumpet søppel.

Problemet har muligens en tendens til å øke med minkende avstand til byer og tettsteder, men fenomenet er nærmest landsomfattende. En ting er at det dumpes hageavfall, kastes gamle juletrær osv. Sånt er tross alt nedbrytbart – selv om den stedegne botanikken på denne måten altfor ofte får noen fremmedartede og uønskede innslag.

Langt verre er det når det kastes plast- eller metallprodukter, urene masser osv. på steder der sånt ikke skal deponeres. Og det nærmer seg grov kriminalitet når de som kaster søppel, deponerer urene masser osv. langs stengte skogsbilveier – etter først å ha klippet seg gjennom kjettinger som har stengt veiene for allmenn adgang.

Nettopp dette har ifølge NRK Hordaland skjedd bl.a. langs en ganske nybygd skogsbilvei ved Fanafjellet ved Bergen. Etter at veien ble åpnet fikk kommunen i fjor flere bekymringsmeldinger om søppel som var kastet langs veien. Der fant man bl.a. plast, madrasser og ei kunstgrasmatte, og Helene Dahl som er leder for landbruksetaten i Bergen kommune, misliker sterkt virksomheten og sier at sånt er strengt forbudt.

Kjettingen som har vært montert for å markere at den aktuelle veien er stengt for allmenn ferdsel, har ved flere anledninger blitt klippet over, og søpla har blitt dumpet nattestid. Massene er urene, og kommunen har, ifølge Roald Toppe – som er daglig leder i Skogsvei Vest, gjentatte ganger pålagt grunneier å få massene fjernet.

Dette er ikke et fenomen særegent for Bergensområdet. Ifølge Miljødirektoratet har man funnet eller har mistanker om at vi finner tilsvarende forurenset grunn på over 5000 steder rundt omkring i kongeriket, men ingen må bli overrasket om det på denne sektoren av samfunnsmaskineriet er store mørketall.

Slik skal det ikke se ut når man forlater en rasteplass eller leirplass. Foto: Anders Hals.