- Ingenting å vente med - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

- Ingenting å vente med

Det er enkle grep som skal til for å gjøre transporten av melk, tømmer og fôr mer effektiv og miljøvennlig.

Vi har den kunnskap vi trenger for å starte innfasing av vogntog med flere aksler og økte totalvekter. Det var budskapet da Norges Skogeierforbund og Tine møtte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet denne uka.

I januar 2017 ba Stortinget regjeringen gjennomføre en prøveordning for vogntog med totalvekter opp til 74 tonn. Etter fire år med forberedelse og to år med kjøring, er de viktigste konklusjonene klare.

I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at den vil lage en transportstrategi for økt foredling av tømmer i Norge og reduserte klimagassutslipp. Skogeierforbundet mener at det viktigste tiltaket i en slik transportstrategi bør være å legge til rette for bruk av tømmervogntog med flere aksler og økte totalvekter slik Finland gjorde allerede i 2013.

Som et første trinn i en slik innfasing ber Skogeierforbundet om at:

  • Tillatt totalvekt på veger med 19,5 meter vogntoglengde økes til 54 tonn
  • Tillatt totalvekt på veger med 24 meter vogntoglengde økes til 66 og 69 tonn for vogntog med fireakslet bil og hhv. fire- og fem-akslet tilhenger

– Vi har den kunnskap vi trenger for å ivareta trafikksikkerhet og vegslitasje. Vi vet at vi bør bruke ulike kjøretøykombinasjoner rundt om i landet. Nå er det viktig at myndighetene får regelverket på plass slik at skognæringen kan utnytte de kjøretøyene som er best egnet, og at det settes fart i arbeidet med å redusere utslipp fram mot 2030, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

VOGNTOG MED SJU AKSLER: Disse er godt egnet til tømmertransport på Vestlandet, og økt totalvekt på slike vogntog vil også effektivisere mye av transporten i landbruket.