Innstiller på gjenvalg av Olav Breivik - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Innstiller på gjenvalg av Olav Breivik

Valgkomiteen i Viken Skog ønsker at Olav Breivik fortsetter som styreleder i Viken Skog også for 2020.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Olav Brevik vil, såfremt han blir valgt på årsmøtet, med det gå inn i sitt sjuende år som styreleder for Viken Skog. Han overtok som styreleder i 2014 da Helge Evju takket av, og har siden blitt gjenvalgt.  

Lundby og Nore får også ny tillit

De to andre styremedlemmene som er på valg i år, hhv. Erland Lundby og Kristine Nore er også innstilt på gjenvalg av valgkomiteen – begge for 2 nye år i styret. Erland Lundby er i dag dessuten nestleder i styret, og innstilles også på gjenvalg i dette vervet.

Dermed ser det ikke ut til at det blir stor stabilitet i styresammensetningen i Viken Skog – såfremt valgkomiteen får sin vilje igjennom på årsmøtet.

Valgkomiteen har vært ledet av Thrine-Lise Tryterud, som for øvrig også er foreslått gjenvalgt i dette vervet.

Viken Skog arrangerer sitt årsmøte på Klækken Hotel i Hønefoss den 23. april 2020.