Ja til økt hogst - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ja til økt hogst

– Norge gror igjen, det er muligens en større trussel for trua arter enn aktiv bruk av naturen. Det er avskoging i Brasil, men vi må huske på å ta utgangspunkt i naturen her, sier […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Sandtrøen var en del av politikerpanelet som fikk avslutte årets Skog og Tre konferanse ved å diskutere temaet Hvilke rammevilkår trenger vi.

Det var bred tverrpolitisk enighet om å at Norge må satse på skognæringa og at det er et reelt potensiale for økt hogst. Til tross for den nye rapporten fra FN om økt trussel mot arter og biologisk mangfold,  understreket samtlige politikere at behovet for vern av skog ikke måtte gå på bekostning av en økt avvirkning og bruk av skogens ressurser.

‐  Det er et betydelig potensiale i å øke hogsten. Det har vi fått grundig kartlagt her i dag, sa Sandtrøen, og viste blant annet til Bjørn Håvard Evjens (NIBIO) innlegg om potensialet for å øke avvirkningen i Norge

Sandtrøen mente det viktigste nå for å få en oppslutning om å ta ut mer skog er en industri som etterspør virke.

Skogen som den nye oljen

Også Ole Andre Myrvold (Sp) understreket at situasjonen i Norge er unik sett globalt, med at vi har områder som gror igjen, og at dette også kan være en trussel for det biologiske mangfoldet. Han påpekte også at vi må gå bort fra å snakke om en sluttdato for oljenæringa, men heller en overgang til grønne ressurser.

‐  Det handler ikke om når oljenæringa er ferdig, men om når vi er i gang med å bruke skogen som den nye oljen, sa Myrvold.

Også Venstres representant, Sveinung Rotevatn, var tydelig på at vi må utnytte ressursene i skogen.

‐ Vi må klare å følge opp målet med vern samtidig som vi skal øke avvirkningen. Regjeringa har en offensiv skogpolitikk. Nå må vi sørge for å få til en økt etterspørsel etter treprodukter. Det er fint med skog som binder CO2, men det er ennå bedre med tre som kan erstatte fossile produkter, påpekte Rotevatn.

Også Kristian Tonning Riise (H) pekte på at skognæringa sitter på mye av løsningen.

– Framtida trenger næringer som kombinerer produksjon og klimagevinst, sa Riise, og pekte på at vi i Norge har for mye skog som råtner på rot.

‐ Tilveksten er fortsatt høyere enn avvirkninga. Andelen gammel skog er doblet. Det viktigste for meg er å få til økt avvirkning og norsk industri, sa Riise.

-Ikke kutt midler til planting

Når det gjaldt konkrete virkemidler pekte Riise blant annet på at det må stilles miljøspesifikasjoner og krav slik at det blir fordelaktig å velge tre i bygg som for eksempel den nye Mjøsbrua.

Sps Myrvold pekte på at det er viktig at det ikke kuttes offentlige midler til tiltak som skogplanting og skogkultur. Han understreket også at det er viktig at politikerne gjør sitt for at den industrien vi har i Norge blir værende her.

‐ Det er viktig at regjeringen sørger for å legge til rette for norsk industri, blant annet ved å sørge for at bedrifter som for eksempel Norske Skog Saugbrugs får CO2 kompensasjon, sa Myrvold.