Klimasmart materiale må premieres - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Klimasmart materiale må premieres

Regjeringen må komme med konkrete virkemidler og krav slik at det lønner seg å velge tre og materialer med lave utslipp når man bygger, mener Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero. Han holdt innlegg under […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Fløystad viste til regjeringens nye skogstrategi der det oppfordres til å bygge i tre.

–  Det holder ikke å si at man kan bygge i tre, så lenge det ikke ligger noen krav eller gode nok virkemidler der. Det må konkrete tiltak til, sier Fløystad og peker på at det ikke er lenge siden passivhusstandarden, som i dag er normen, fremstod som nytt og urealistisk for mange i bransjen.

– For ti år siden trodde vi ikke at passivhus var mulig å realisere. Det ble påstått at aktører i byggebransjen ville gå konkurs om de skulle følge kravene til passivhus. I dag er passivhus normen. Vi har vært opptatt av energieffektive bygg i mange år nå, men det neste store prosjektet må bli å fokusere på materialvalg i byggene. Heldigvis har vi mange gode ingeniører i Norge som er opptatt av å finne de gode løsningene på det som kan virke vanskelig, sier Kåre Gunnar Fløystad i Zero.

Han oppfordret finansmiljøet i salen til å gi lån med null prosent rente til de klimasmarte byggene som er så ambisiøse at de fremstår som umulige å realisere.

– Dere vil nok bli overrasket over hva norsk byggenæring kan få til, sa han.

Tre gir halve utslippet

Frokostseminaret «Hvordan gjøre det lønnsomt å bygge med klimavennlige materialer» ble arrangert av Norges Skogeierforbund og Kommunalbanken.

– Vi ser at risikoen for å investere i grønne bygg blir stadig lavere, og vi ser satsinger på tre som materiale hos sentrale aktører som Splitkon og Hunton. Det er positivt, innledet Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken, pekte på at flere offentlige utbyggere fremdeles opplever tre som et dyrt alternativ.

– Fremdeles ser vi at mange kommuner og fylkeskommuner som skal bygge nye bygg mener det blir for dyrt å bygge i tre. Det må gjøres mer for å gjøre det lønnsomt å velge tre eller andre miljøvennlige materialer.

Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken og Per Skorge, Norges Skogeierforbund.

Arkitekt Bård Sverre Solem, Eggen Arkitekter, gav tilhørerne en innføring i hvilke faktorer som påvirker klimagassutslippene i et byggeprosjekt. Han viste flere tall fra prosjekter der tre og andre byggematerialer var sammenlignet med tanke på klimagassutslipp.

Han understreker at selv om tre kommer godt ut i beregninger finnes det også andre materialer som brent leire og resirkulert materiale av stål og betong. Likevel kommer tre suverent best ut i beregningene som ble gjort på klimagassutslipp ved ulik materialbruk i for eksempel Mjøsbrua. Beregninger gjort av ulike prosjekter innen lagerhaller viser også at tre gir halvparten av utslippet som alternativet i stål og betong.

– Gi billige lån

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt med spørsmålet «Hva kan finansnæringen gjøre for å premiere klimavennlig materialbruk?» ledet av Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken.

Isak Oksvold, direktør for miljø og innovasjon i Møller Eiendom, kom med en helt klar oppfordring til finansnæringen.

– Gi grønne bygg og bygninger som velger klimavennlige materialer en reell rentefordel.

Kristin Kongsrud, i SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) mener klimavennlige valg vil tvinge seg frem i stadig større grad. Hun pekte på at det vil bli vanskelig å få lån til byggeprosjekter som ikke kan vise til valg av klimavennlige materialer og lave utslipp i fremtiden.

– Dette er en naturlig utvikling, mye på grunn av at investorene kommer til å stille stadig strengere krav til grønne bygg. Det kan sammenlignes med de strenge kravene vi har i dag til dokumentasjon på at selve finansieringen har etisk opprinnelse. For 20 år siden var det få som stilte spørsmål ved om pengene var rene, nå er dette et selvsagt krav, sier Kongsrud.

Isak Oksvold, direktør miljø og innovasjon, Møller Eiendom, Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken, André Aasrud, Klimaetaten, Oslo Kommune, 
Kristin Kongsrud, SEB, Karoline Bakka Hjertø, Sparebank1 Østlandet og ordstyrer Torunn Brånå, Kommunalbanken.