Konsesjonsloven videreføres - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Konsesjonsloven videreføres

Norges Skogeierforbund er glad for at det nå er bred politisk enighet om å videreføre konsesjonsloven, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Høyre og Fremskrittspartiet sa i regjeringserklæringen at de ønsket å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll.

‐ Norges Skogeierforbund har hele tiden vært klare på at vi ønsker å videreføre konsesjonsloven. Loven er viktig for å sikre nasjonalt, personlig og lokalt eierskap. Samtidig har vi vært positive til at det gjøres forenklinger i lovverket som stimulerer til en mer hensiktsmessig eiendomsstruktur og til at aktive skogeiere kan få styrket sitt næringsgrunnlag, sier Lahnstein.

‐ Norges Skogeierforbund er fornøyd med at regjeringen foreslår å oppheve priskontrollen på rene skogeiendommer. Vi mener dette kan gi en økt omsetningstakt av skogeiendommer, sier Lahnstein.

Mange landbrukseiendommer er kombinerte jord- og skogeiendommer. Når det gjelder forslagene fra regjeringen som vedrører denne typen eiendommer, vil vi ha en grundig behandling i organisasjonen. Vi har vært positive til en viss forenkling, og har sammen med Norges Bondelag kommet med forslag til hvordan dette kan gjøres. Vi ser at regjeringen har fulgt opp flere av våre forslag, men at de ikke har satt noen øvre grense for hvor mye areal som kan omfattes av unntaket, slik både Skogeierforbundet og Bondelaget har gått inn for.

For ytterligere kommentarer:

Erik Lahnstein, adm. dir. i Norges Skogeierforbund, 90 56 28 93.