Konstruktivt møte med Økokrim - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Konstruktivt møte med Økokrim

Skjer det mange lovbrudd i skogen, og hvem er det som står bak dem? Nylig møttes Skogeierforbundet, NORSKOG, PEFC Norge og Økokrim for å diskutere dette og mer til.

Utgangspunktet for møtet var en rapport som Økokrim kom med høsten 2023 der de mente det kunne være mye ulovlig hogst i skogen, og at det kunne finnes store mørketall. 

Rapport med mangler

Skognæringen ønsket å møte Økokrim for å få utdypet rapporten, som vi også mente var svakt faglig fundert. Rapporten skiller ikke på om anmeldelsene som var undersøkt, gjaldt privatpersoner som hyttefolk og turgåere som tar seg til rette eller det profesjonelle skogbruket. Skognæringen var også opptatt av å få innsikt i hvilke lovhjemler Økokrim tok utgangspunkt for sine påstander i den nevnte rapporten.  

Nødvendig utflufting

– Vi opplevde møtet som konstruktivt og med nødvendig utlufting av situasjonen som oppsto på bakgrunn av Økokrims uttalelser i media i fjor høst, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Det er viktig for oss å formidle hvordan skogbruket driver miljøarbeidet og hvilke resultater dette har gitt og vil gi framover. I tillegg til lovverket er ordningen med frivillig vern og miljøsertifiseringen PEFC svært viktige fundament i miljøsatsingen i skogbruket, sier Skorge.   

Enig om videre dialog

Målet både for Økokrim og skogbruket er å sikre miljøhensyn i skogbruket og forebygge brudd på miljølover og -regelverk. Det var enighet om at det framover er langt bedre med en direkte dialog og samarbeid enn kun å møtes etter at rapporter er skrevet og media kontaktet.

– Det er avtalt å fortsette dialogen for å utveksle erfaringer og kunnskap om gode forebyggende tiltak for å sikre god etterlevelse av regelverket. Vi ser fram til å komme over i et konstruktivt spor og videre dialog med Økokrim framover, sier Skorge.