Kraftig forbedring for Allskog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Kraftig forbedring for Allskog

Rasjonell drift og kostnadskutt ga et forbedret resultat for Allskog i 2018. Det gir grunnlag for investeringer og styret foreslår utbytte til eierne.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Allskog omsatte 1,04 millioner kubikk virke fra skogen i fjor. Totale driftsinntekter i morselskapet endte på 782,1 millioner kroner mot 752,8 millioner i 2017.

– Jeg er stolt av den innsatsen våre ansatte har lagt ned i 2018. Vi øker omsetningen med omlag 30 millioner kroner, og vi bedrer resultatet betydelig. Noe som fører til at vi foreslår å betale utbytte til våre eiere, sier Snorre Furberg, administrerende direktør i Allskog.

Etterspørselen etter tømmer til tradisjonell boligbygging og til produksjon av papir, papp og sponplater er høy. Etterspørselen er forventet å vokse i takt med de internasjonale markedene for tømmer og fiberprodukter, men også fordi flere tunge industrielle aktører og næringer faser inn bruk av tre for å kutte klimagassutslipp, skriver Allskog i en pressemelding.

Transportnæringen, smelteverksindustrien, byggenæringen og oppdrettsnæringen peker på skognæringen som en løsning på sine klimautfordringer. De vil kutte utslipp av klimagasser ved å bruke mer biodrivstoff, biobrensel, massivtre og forproduksjon fra tre.

Kuttet i kostnader

Kostnadskutt og investeringer i digitale verktøy som effektiviserer driften, bidro også til overskuddet.

Driftsresultat i morselskapet ble på 14,4 mill. kr mot 8,3 mill. kr i 2017. Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 2,1 millioner kroner til skogeierne som eier Allskog.

– Viktigst av alt er at vi lykkes med en lønnsom drift og investeringer som bidrar til økt verdiskapning i fremtiden. Samtidig er det hyggelig å levere et utbytte til våre 7800 eiere. Det er de vi er til for, sier Furberg, og legger til: Samtidig vil jeg takke våre samarbeidspartnere, skogsentreprenørene som hogger skogen på kontrakt for skogeieren. De gjør en utrolig viktig jobb, og jeg mener vi nord for Dovre har noen av landes beste skogsmaskinførere – de operer i det mest krevende terrenget i Skandinavia.