Krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken

Naturbruksalliansen er dypt bekymret for at belastningen for enkeltmennesker, næringsdrivende og lokalsamfunn blir for høy med dagens rovviltforvaltning. Derfor ber alliansen statsministeren om å ta grep i rovviltpolitikken.

Naturbruksalliansen skriver i brevet til statsminister Erna  Solberg at forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmakrsressursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet.

Alliansen ser at helt sentrale målsettinger innenfor rovviltpolitikken ikke nås, og at vi har en utvikling i den praktiske forvaltningen som ikke er i tråd med de føringer som Stortinget har gitt. Derfor ber alliansen statsministeren om å ta grep om politikken.

Les hele brevet her.