Krever jakt i ulvesonen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Krever jakt i ulvesonen

Til tross for at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde meldt avbud, trakk ulveseminaret på Elverum fullt hus. Statssekretær Atle Hamar fikk en tøff jobb med å forsvare regjeringens oppfølging av Stortingets vedtatte ulvepolitikk.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

‐ Den store testen denne høsten blir om det tillates jakt både innenfor og utenfor ulvesonen. Dersom regjeringen ikke klarer å styre etter bestandsmålet kommer de til å møte stort bråk i løpet av vinteren, sa Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Hun hadde store deler av salen med seg, samt politikerne både i og utenfor regjering. Også Kristian Tonning Riise (H) var klar i talen.
‐  Lisenskvoten som snart er klar, blir den store testen, sa Tonning Riise som også mente at regjeringen finner på unnskyldninger for å ikke gjennomføre det som står i forliket.
‐ Det bør være mulig å «leve tålelig godt» med ulveforliket som ble vedtatt på Stortinget sommeren 2016, men for å nå målet i forliket må bestandsregulering også kunne gjøres innenfor sonen, sa Tonning Riise.
Statssekretær Atle Hamar ville ikke svare på om det ble jakt innenfor sonen i år. Han fremholdt at regjeringen gjorde det de kunne for å følge stortingsvedtaket.
‐ Vi får spørsmål om vi fører politikk i tråd med Stortingets vedtak. Til det vil jeg svare ja, hver dag. Vi forsøker å styre så nær bestandsmålet som mulig, sa Hamar.

Det gjeldene stortingsvedtaket er at vi har et bestandsmål i Norge på 4-6 årlige ynglinger. Bestandsstatus for 2017/18 er 10,5 ynglinger. Seminaret var ekstra aktuelt etter en sommer med store skader på sau i Nord-Østerdalen og en historisk høy ulvebestand i Norge. Det er stor spenning knyttet til kvoten for lisensjakt på ulv til vinteren. Rovviltnemndene i Hedmark og Akershus, Oslo og Østfold har vedtatt at tre flokker skal kunne skytes innenfor sonen.
Det var Naturbruksalliansen som arrangerte ulveseminaret på Skogmuseet tirsdag. Leder av Naturbruksalliansen Gunnar Gundersen var fornøyd med oppmøtet og debatten.
‐  Det er bra at det er fullt hus, selv om statsråden ikke stiller. Stortinget har bestemt at vi ikke skal ha noe reservat og ulv skal tas ut når bestandsmålet er nådd. Nå må vi stille spørsmålet om ulen skal forvaltes eller betraktes, sa Gundersen.
Bak Naturbruksalliansen står Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.
Statssekretæren ville ikke røpe noe om vinterens endelige kvoter, men sa at han tok med seg innspillene under debatten.
Jeg føler at jeg sitter midt mellom dem som vil ta ut all ulv og de som ikke vil ta ut ulv i det hel tatt. Vi gjennomfører Stortingets politikk og vi tar ut mer ulv enn noen gang. Jeg tar innspillene jeg har fått her på største alvor. Nå er det viktig at vi legger opp til en god dialog, sa Hamar.

Gunnar Gundersen (th) og Naturbruksalliansen krever at regjeringen følger opp Stortingets ulvepolitikk.