Lanserer nye kurs i GIS-kunnskap - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lanserer nye kurs i GIS-kunnskap

Litt kunnskap om bruken av GIS, eller geografiske informasjonssystemer, gir store muligheter for skogeiere og ansatte i skogsektoren.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Institutt for skog og utmarksfag på Evenstad har gått sammen med Skogkurs for å skreddersy tre ulike kurs for alle som ønsker å lære mer om GIS (geografiske informasjonssystemer). De senere årenes frislipp av tekniske løsninger, og tilgjengeligheten til gratis kartløsninger, gjør at det ligger et stort potensiale for å lære mer om dette for skogeiere, skogbrukere, de som jobber i skogsektoren og offentlig ansatte.

– Mange i skogsektoren kan dra nytte av nye ferdigheter på dette området. Bare litt mer kunnskap, gir store fordeler, sier Hanne Kathrine Sjølie førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (INN). Hvem som helst kan lære seg og benytte GIS. Her på Evenstad ser vi hvor mange muligheter det kan gi, legger hun til.

Hun peker på ulike brukergrupper som kan dra nytte av kursene.

– Offentlig ansatte som skogsjefer og utmarksforvaltere er et eksempel, men også vanlige skogeiere som leier ut skog eller utmark til jakt eller fiske.

Lag egne kartutsnitt

Ifølge Sjølie er det ikke så mye kunnskap som skal til før du som skogeier enkelt kan lage kartløsninger som viser koordinater, foto og kartutsnitt av hytter, fiskevann eller jaktområder.

Høyskolen tilbyr tre ulike kurs innenfor GIS, og søknadsfristen er 1. oktober. Det første kurset er mer overordnet, og går på praktisk bruk av GIS for i skog- og utmarksnæring. Det er også et kurs rettet spesielt mot offentlig forvaltning som passer for skogbrukssjefer og ansatte innen landbruk. Disse to kursene inneholder innføring i GIS-analyser. Det siste kurset er mer spisset og lærer deltakerne å lage egne digitale utmarkskart. Dette kurset er mer praktisk rettet enn de to overordnete kursene.

– Her har skogeiere som leier ut utmark, jakt og fiskeplasser en fin mulighet til å lære noen enkle grep for å kunne sende bilder og kartutsnitt på SMS eller e-post til kunder, sier Sjølie.

Hun presiserer at det ikke kreves forkunnskap for å melde seg på kursene, som har litt ulike oppstartsdatoer. Kursene er lagt opp både som nettkurs og med samlinger. Det første kurset i praktisk bruk av GIS ble gjennomført i fjor, og arrangørene fikk gode tilbakemeldinger på det samlingsbaserte kurset.

– Mange av deltakerne kommer fra offentlig forvaltning deltakelse på slike kurs legger opp til kunnskapsdeling og utveksling av faglig erfaring. Det kan være svært nyttig å bygge nettverk og utveksle erfaring på tvers av kommuner og landsdeler for de som jobber innen offentlig forvaltning med skog og utmark, sier Sjølie.

Se Høgskolens nettsider for mer informasjon om kursene.  www.inn.no/giskurs